Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2009-10-29

Rätt av ÖSK att överklaga

ÖSK överklagar Wandersondomen. Det är rätt.

SvFF har regler som är, eller borde vara, en kopia av samhällets juridiska regler. En av grundstenarna i dessa samhällsregler är att de ska vara fasta, att alla tolkningar ska göras utifrån samma grund och leda till samma slutsats när förutsättningarna är desamma. En annan är att alla är lika inför lagen.

SvFF har hittills visat att reglerna inte är fasta och att alla är olika inför deras lagar. Därför måste ÖSK överklaga. Det handlar i detta läge mindre om laget, och mer om att värna fotbollens framtid.

2009-10-28

Budgettal

Finns även på na.se

Ordförande

Överallt pågår livet.

Nyss lämnades barn på dagis av stressade mammor och pappor på väg till jobbet.
Nyss vaknade en övertrött tonåring och insåg att hon även idag skulle bli för sen till skolan.
Nyss ropade den gamla kvinnan, glömsk av ålder och sjukdom, samma rop som i går, i förrgår, alla dagar.

Det är dessa människor som är meningen för vårt arbete.

Ordförande

Överallt pågår livet.

Nyss togs dagisbarnen emot av någon av alla dessa fantastiska dagisfröknar.
Nyss ringde en engagerad rektor för att höra varför inte hennes elev var på plats idag.
Nyss smekte en undersköterska kinden på den förvirrade åldringen, och tog som så många gånger förut hennes hand, lugnande, tröstande.

Det är dessa människors arbete som är vår mening.

Samtidigt är de våra uppdragsgivare.

Vårt uppdrag är att ansvarsfullt och varsamt förvalta de pengar de avstår för det som ska skötas gemensamt. Vi har inga egna pengar. Inte en krona av de pengar kommunen förvaltar har sitt ursprung hos oss politiker. Därför måste vi varje stund fundera över det uppdrag vi fått och hur vi ska förvalta det på bästa sätt. Därför är det rätt att vara försiktiga förvaltare. Det är inte våra pengar.

När vi presenterar vår budget för 2010 gör vi det utifrån den enskilda människan och det uppdrag vi fått från henne.

Det är barnet med alla hennes livsmöjligheter som är grunden när vi bygger nya förskolor.
Det är eleven, ibland ivrigt dansande in i skolan, ibland tröttare än trött, som får oss att skapa en skola för kunskap, får oss att satsa på vidareutbildning med Sveriges bästa lärarkår som mål.
Det är den unga killen, på väg mot utanförskapet, som sporrar mot mer förebyggande socialt arbete.
Det är den funktionshindrades möjligheter till ett rikare liv som ligger bakom både nya boenden och slätare torg.
Det är insikten om att vi alla är fantastiska människor, från vårt första andetag till det sista, som driver oss att ta särskild hänsyn till omsorgen om de äldre.

Vi bygger också strukturer för att Örebro kommun ska bli den bästa arbetsgivaren, för att ge varje medarbetare möjlighet att bli en ännu bättre vardagshjälte.

En jämställd organisation måste bli en självklarhet för alla. Jämställdhet är inte ett arbete för några få engagerade. Det är en central ledningsfråga på alla plan.

Utveckling, fortbildning och kompetenshöjning måste bli ännu mer självklara delar av vårt arbetssätt.

Chefskapet ska erkännas och värderas. Chefens roll som grund för en bra verksamhet med nöjda medarbetare underskattas ofta. Det måste vi förändra.

Makt och ansvar hör ihop. Vardagsmakten ska fortsätta att flyttas så nära örebroarens vardag som möjligt, så långt ut i organisationen som det går.

Servicegarantierna ger möjlighet att ständigt söka sätt att förbättra vårt arbete, att jämföra med andra och att finna nya vägar.

Örebro kommun är en tillåtande organisation. Det är inte fel att misslyckas. Men det är bra att lära av sina misslyckanden för framtiden.

Det är tack vare, och inte trots, att vi varit och är försiktiga med ekonomin som barn och gamla kan prioriteras.

Det är tack vare, och inte trots, att vi varit försiktiga med ekonomin som personalen kan uppleva trygghet, även i förändringens tid.

Ordförande

En budget kan lätt bli en lek med siffror, ett bollande med miljoner. Lika gärna kan den bli en tävling i ord. Vem hittar den slagkraftigaste formuleringen?
Vem skapar den bästa rubriken?
Vem vinner fullmäktigematchen?

Detta är, och ska vara, en del av demokratin. Men det får aldrig skymma meningen för allas vårt arbete: småbarnen på dagis, de glada ettapladdarna, de ibland svårälskade tonåringarna, människorna som har det svårt i och med samhället, den åldrande människan. Om detta finns en bred enighet, även om synen på hur vi bäst når målen ibland skiljer.

Vi lever idag i en tid då mycket av det vi tagit för givet ifrågasätts.
I den globala finanskrisens spår funderar allt fler över hur marknader och tillväxt ska kontrolleras för att värna långsiktighet och stabilitet.
I den globala klimatkrisens spår funderar allt fler över hur morgondagens samhälle överhuvudtaget ska kunna fungera.
I den globala befolkningskrisen spår funderar många över hur vi ska klara av att hantera en befolkning där allt fler blir allt äldre, där klyftor grävs mellan människor, där människans värde ifrågasätts.

Även om det kan verka avlägset, är det i ljuset av detta som vår budget, våra övergripande strategier, ska läsas.

För oss handlar det om att lokalt försöka skapa en långsiktigt stabil ekonomisk grund, inte bara för 2010 utan för många kommande år. Örebro kommuns ekonomi är stark. Men den måste hanteras varsamt.

Det handlar om att söka de strukturer som gör klimatarbetet till mer än ord. Staden måste bli transporteffektiv, husen energieffektiva, vårt sätt att arbeta klimateffektivt. De investeringar vi gör idag ska syfta till ett klimatsäkrare samhälle.

Det handlar om att se människan och hennes vilja och möjligheter, oavsett om hon är kvinna eller man, ung eller åldrande, ursvensk, invandrare eller flykting. Visst ska vi ställa krav på att de som kommer hit och kan också ska studera eller arbeta för sin egen försörjning. Men alldeles för många osynliga hinder byggs av oss som redan finns här. Kommunen ska bli en katalysator för att ge fler möjlighet att förverkliga sina drömmar.

I denna utmaningens tid är det därför glädjande att så mycket i de två huvudalternativen till budget är gemensamt. Det är en styrka för Örebro. Samtidigt är det också nödvändigt att peka på skillnaderna:
Synen på örebroarens rätt att välja.
Synen på det privatas möjligheter att komplettera det offentliga.
Synen på det civila samhällets rätt till frihet för att växa.
Synen på hur företagandet bäst utvecklas.

Ordförande

I kväll hämtar stressade föräldrar sina barn hos fantastiska dagisfröknar.
I kväll sätter sig en uttråkad tonåring vid datorn, ändå medveten om att det finns en rektor som bryr sig.
I kväll tröstar en varm sköterskehand en förvirrad kvinna innan nattens sömn vänligt tystar oron.

Det är deras vardag som är vår mening.

Det är människans liv och livschanser som är vårt mål.


Bifall till KS förslag.

2009-10-27

En budgetdebatt

Har suttit på budgetdebatt hela dagen. Klockan 9 drog det igång. Snart kör vi igång sista ämnesområdet, social välfärd.

Det är mycket prat idag i fullmäktigesalen. Kanske är det mindre lyssnande. Som Rasmus Persson uttryckte det - Du hör inte, du lyssnar inte, du hör inte, du lyssnar inte.

När jag var yngre tyckte jag att fullmäktigedebatterna, speciellt budgetdebatten, var viktiga att vinna. Själva argumentationen, som fick motståndaren att backa, var värd nog. Rubriken i morgondagens tidning var spännande. Visst blev det både slängar och efterslängar som sett i efterhand inte alltid var de mest lyckade. Men debattvinsten var ändå målet.

I dagsläget är jag inte längre lika säker. Visst måste man inse att politik och demokrati måste handla om debatt. Argument ska brytas och gränser tydliggöras. Men jag blir allt osäkrare på att debatterna i fullmäktige är rätt, på rätt sätt, för rätt publik, med rätt teman.

Innan en debatt i fullmäktige möts majoritet och opposition i otaliga möten. Redan där stöts och blöts argumenten. Ibland är det otydligare vilket parti man tillhör och tydligare vilken nämnd man sitter i. Ärendena rullar genom den kommunala hierarkin. Ju längre upp man kommer, desto mer politik blir det. En del ärenden hamnar till slut i fullmäktige. Oftast är de redan kända och diskuterade i omgångar dessförinnan.

I de allra flesta ärenden är vi överens. I många ärenden, frågor och interpellationer, ska inte ens beslut tas. Ändå förs långa diskussioner. Är det rätt prioriteringar?

Jag tror på fullmäktiges roll. Jag skulle vilja värdera detta parlament högre. Frågan är hur det ska göras.

När jag pratade med en demokratiforskare för något år sedan menade han att även kommunerna borde styras som parlamentariska demokratier, det vill säga där majoriteten har regeringsmakten och oppositionens roll manifesteras i fullmäktige. Det skulle tydliggöra regeringsmakten, och öka oppositionens roll som ifrågasättare.

Kanske är det en väg att gå. Det jag är säker på är att vi måste söka förändring.

2009-10-23

Äntligen

ÖSK vann igen. 2-1 mot Halmstad. Helt OK även om det känns att trycket varit hårt. Lätt nervöst ju närmre mål man kom. Nu ligger plats 5-6 klart inom räckhåll även om det inte spelar någon större roll om man kommer 5a eller 8a.

Bara 4400 pers på matchen. Sämst på länge. Men det är inte optimalt att gå på fotboll i oktober. Snacka om läckande tak...:)

Så vann ju ÖH mot Växjö med 5-2. Det är kul när det går bra för Örebro!

2009-10-21

Ibland

hinner man inte ens blogga. Det är enklare att snabbt gå in på FB och skriva något. Men de senaste veckorna har varit otroliga vad gäller jobbet. Hem 9 - 10 på kvällen utan att ha hunnit gå igenom mailen. Ett par tre timmar med datorn i soffan.

Tur att det inte är så jämt.

2009-10-15

Om om inte varit

Träffade Peter Örn i går. Han är en av de människor jag respekterar mest. Före detta partisekreterare i Folkpartiet, ledare för Röda Korset och SR med mera. Det finns få människor med en genuinare känsla för och ett större intresse för människan än Peter. Socialliberal är ett ord som passar som hand i handsken.

En gång i början av 1990-talet sökte han en riksdagsplats, en utveckling från partisekreterarposten. Det blev inte så.

Man kan fundera på om om inte varit. Om han hade fått ledamotsplatsen och jobbat vidare i partiet. Var hade vi varit idag? Hur hade Folkpartiet sett ut?

Alla partier har en ideologi i grunden. Men personerna som leder partierna spelar ibland större roll än den ideologiska basen. Göran Perssons omformande av socialdemokratin, Fredrik Reinfelds nuvarande arbete med moderaterna - det är bara att fortsätta. Partiernas ideologi spinns kring enskilda människor.

Så om om inte hade varit, vad hade varit istället?

2009-10-14

Sverige ut ur VM

Så är det nu ett faktum. Sverige är ute ur VMsagan 2010. Det känns faktiskt helt OK. Jag skrev för ett halvår sedan att Sverige inte har något att göra i VM med det lag man har. Det finns helt enkelt inte kompetens.

Nu avgår Lagerbäck och kommer att ersättas av någon annan. Jag tror det är bra. Det måste till någon som vågar skola in de nya talangerna och ta bort de som blivit för gamla och sega. Henke var den sekunden segare i matchen mot Danmark som han inte var för fem år sedan, bara som ett exempel på en spelare som ändå presterat OK. Men han hade inte varit offside vid första bortdömda målet då...

Så tack Lagerbäck. Hoppas det blir någon bra ersättare. Någon som kan göra Zlatan lika bra i landslaget som han är i Barca. Då vinner vi EM 2012!

Dawit Isaak

Att ÖIS blir bötfällda för att deras supportrar vädjar till världssamfundet om att ta vara på några av de grundläggande mänskliga rättigheterna, rätten till att få en rättvis rättegång och rätten till en human behandling även som fånge (egentligen handlar det om rätten till liv) är inget mindre än en skandal. SvFF framstår allt mer som en koloss som inte har koll på omvärlden.

Jag kan irritera mig över att SvFF tolkar sina egna regler utifrån någon slags nyttokalkyl istället för en rättsäkerhetskalkyl, som t.ex. med det senaste fallet mellan ÖSK och GAIS, men det är ändå ingenting mot upprördheten över ÖIS-domen.

Vad innebär förbudet mot politik på arenorna? Får klubbarna och supportrarna göra pr för FN, eller för de mänskliga rättigheterna? Är inte lag och ordning på arenorna politik? Jämställdhet, integration, supporterkultur, vad är inte politik? Även inom sporten?

Om inte förbundet backar när det gäller ÖIS-banderollen menar jag, precis som jag skrev på FB när jag fick reda på det, att samtliga supporterklubbar i Sverige nästa match ska ha precis likadana banderoller. Ibland måste man våga stå upp för det som är större!

2009-10-13

Nybyggare i Örebro

I år fick Örebro kommun det första Nybyggarkommunpriset. Det är ett nytt pris som ges till den eller de kommuner som gjort mest för invandrarföretagandet. Örebro fick det för ett flerårigt och både brett och strukturerat arbete. Jag fick själv ta emot priset under Almedalsveckan på Gotland.

Idag blev det ännu roligare. Layla Naseh, företagare från Örebro, fick priset som årets nybyggare, direkt av kungen, i Stockholm. Vilken lycka. Vilket föredöme! Jag var bjuden, men kunde på grund av budgetens MBL-förhandlingar, inte åka. Trist. Hade varit fantastiskt roligt att få delta i firandet.

Det finns alltid minst två sidor av alla mynt. En del ser problem i invandringen, kostnader och utanförskap. Andra ser möjligheter, intäkter och medborgarskap. Så är det även i Örebro. Kanske vi alldeles för ofta talar om utanförskapet, och alldelse för sällan om medborgarskapet.

Såg tidigare i kväll ett reportage på Aktuellt om hur media i Leicester i Storbritannien valt att gå ifrån den förenklade rapporteringen kring eländet i de stora bostadsområdena. Man arbetade istället med en mer nyanserad bild. Det hade förändrat mycket, inte minst i bostadsområdena. Tänk om vi i Örebro kunde få till något liknande.

Man ska inte förneka utanförskapet eller dess konsekvenser. Förljugenhet eller förnekande leder ingen vart. Men samtidigt som man är tydlig på utanförskapets pris, måste man också redovisa den andra sidan, alla de människor som lyfter sig och sin omgivning in i samhälle och medborgarskap.

2009-10-12

Övergripande Strategier med Budget 2010

ÖSB 2010, en nyformulering av oss som ny majoritet av det som tidigare bara hette budget. Vi gjorde det därför att vi menar att detta dokument är mer än siffror, mer än bara ekonomi. Det är det viktigaste styrdokumentet för Örebro kommun, ett dokument som påverkar alla kommunala verksamheter och därmed också de allra flesta örebroarna. Ekonomin blir bara en stödprocess. Det är de politiska strategierna som är det viktiga.

Vad säger då strategierna för 2010? Några korta nedslag:

Ekonomin är stark, även om det under många år framöver kommer att krävas restriktivitet i satsningar som innebär långsiktigt ökade kostnader. Detta är det tydligaste trendbrottet sedan tidigare kommunledning.

Det blir satsningar 2010, dels för de pengar som staten satt till, dels tack vara det starka resultatet 2009. Men båda dessa tillskott är engångspengar, de kan inte användas till att långsiktigt öka kommunens kostnader. Därför satsar vi på projekt för arbeten, på investeringar för arbeten, klimat och effektivitet, på att göra mildare infasningar av besparingarna, på strategiska områden som innebär en bättre kommun för fler.

Medborgarfokus ligger fast. Kommunen är inte en organisation för sig själv. Vi måste ha örebroarnas intressen i tankarna jämt. Alltifrån att vara varsamma med deras skattepengar, över deras vilja att påverka de kommunala processerna, till system för ökad valfrihet.

De tre perspektiven; barn, genus och mångfald, påverkar hela budgeten. Barnperspektivet blir tydligare genom ökade satsningar på bl.a. förskolor, men också genom bättre stadsplanering. Jämställdheten är numera ett centralt område för hela kommunen, inklusive både den politiska och den administrativa ledningen. Mångfaldsperspektivet lyfts inom alla programområden.

Klimatutmaningen är central. Vi är på god väg med strategiska investeringar, liksom med att göra klimatet till en kommuncentral fråga. Alla påverkas av klimatförändringarna, alla kan påverka klimatutvecklingen. Det är inte längre någon sektorsfråga.

Jobben är som alltid en viktig fråga. Bättre villkor för företagande. Servicegarantier. Jobbgaranti för unga. Nyföretagarservice. Och så vidare. Budgeten innebär hundratals nya eller värnade jobb i kommunen och hos kommunens leverantörer. Ännu fler platser på vuxenutbildning eller ungdomsjobb. Det är bra i en tid då fler måste vänta längre på nya jobb.

Vill bara nämna att också naturfrågorna får sin del. Tyvärr lyser frågor kring natur och biologisk mångfald mest med sin frånvaro idag. Men i Örebro, denna framgångskommun, bryr vi oss om att den värld vi lämnar till våra barn ska vara rikare än den vi ärvde. Vi når inte dit genom de satsningar som nu görs. Men vi tar ett steg.

Det finns otroligt mycket mer att skriva om. Men mina bloggar är ju redan nu alldeles för långa...

2009-10-11

Problem

Det finns få saker som är så irriterande som när datorn inte fungerar. Och det gör den inte.

På jobbet går min fasta dator ungefär lika fort som de gjorde 1990. Att öppna ett mejl kan ta fem minuter. Snabbsurfning är otänkbart. Det handlar om att arbeta på sin självbehärskning.

Det har inneburit att jag även på jobbet för det mesta arbetar med Macen och det trådlösa nätverket. Men då är kommunens epostprogram inte speciellt bra. Det fungerar inte att söka adresser som innehåller å, ä eller ö. Det är långsamt.

Kan man inte hantera posten blir det mindre jobb på datorn totalt sett. Har därför inte bloggat, inte FBat och liknande på några dagar. Det fungerar ju väl, men man inser snabbt hur mycket man jobbar med och på datorn.

2009-10-07

Klimat och miljö

Idag presenterade vi i kommunledningen vårt förslag för hur programnämnd samhällsbyggnad ska använda sina nya medel 2010. Det finns skäl för att detta programområde kommer sist av de tre. Vi har prioriterat Social Välfärd, äldreomsorgen och den sociala omsorgen, liksom Barn och Utbildning, förskolan och skolan, högre.

Men programområde Samhällsbyggnad är knappast oviktigt. Det ska hantera några av de avgörande frågorna för Örebro, men även världen. Klimatfrågan är en sådan. Det märks också i vår budget. Den största ökade budgetposten handlar om kollektivtrafiken, som måste bli bättre för att ännu fler ska åka buss istället för bil och därmed minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Den näst största ökningen får andra klimatåtgärder och mer generella miljöåtgärder. Ibland samverkar de. Man kan använda röjt material när man jobbar med naturvård för att göra mer biogas. Man får bättre luftkvalitet om man minskar kväveutsläpp, samtidigt som vattenkvaliteten ökar.

Så jobbar vi naturligtvis vidare med Örebro som en naturkommun. Vi har ett unikt läge med så många fantastiska naturtyper så nära.

När vi tog över kommunen så inleddes ett strategiskt arbete med den civila sektorn, föreningar, organisationer och nätverk. Idag är vi nationellt ledande. Det skapar större möjligheter för integration, för en stärkt demokrati, för bättre företagande, för större livskvalitet för fler. Här fortsätter vi satsa.

Det händer så mycket bra i Örebro idag. Det märks att majoritetsbyten gör skillnad.

2009-10-06

Höjda skatter?

När ska man höja skatter? Vissa ekonomer, åt det nyliberala hållet, menar ungefär att de aldrig ska höjas. Är man Keynesiansk, som rätt många är idag, bör man sänka skatter när det är tuffa konjunkturer och höja dem när konjunkturen går som tåget.

Keynes har en del föregångare. Rätt gamla dessutom. I Bibeln finns den förste Keynesianen beskriven. Mose jobb som Faraos "finansminister" med att spara under de sju goda åren, för att kunna spendera de sju dåliga, är ju Keynes rakt upp och ner. Alltså kanske Keynes egentligen är Moseian...

Jag har aldrig varit någon skattesänkarivrare. Om skattetrycket kan motiveras både ur ett intäkts- och utgiftsperpsektiv är den rådande nivån OK. Men det förutsätter också att den givna kvaliteten på välfärdstjänsterna är i nivå med kostnaden. Skattenivån är alltså beroende av många olika förutsättningar.

Globaliseringen har gjort att det som vi tidigare ansåg vara en nationell politik numera är en internationell politik. Skattenivåerna i Sverige är beroende av nivåerna globalt. Höjer vi nivåerna här innebär det att det vi skattar kan flytta, om det nu kan flytta. Arbeten kan flytta. Kunskap likaså. Förmögenheter kan flytta. Entreprenörer likaså.

Det innebär att vi i dagsläget måste se vad som sker i omvärlden för att kunna värna välfärden här hemma. Har vi för höga skatter kan det innebära problem med att långsiktigt värna välfärden. Snabba intäktsökningar men långsiktiga intäktsproblem.

I dagsläget befinner vi oss i en kris med få motstycken de senaste hundra åren. Om man vore Moseian/Keynesian borde vi idag ta ut det vi sparat i ladorna för att ge ut till samhället. Det talar för att skatterna snarare borde sänkas än höjas.

Men en riktig Moseian/Keynesian är också klar över att skatterna behöver höjas när det börjar gå bättre, för att åter spara i ladorna. Det är det svåra i kråksången.

2009-10-05

1000 jobb i Örebro

Idag presenterar kommunledningen vår satsning på nya jobb i kommunen. Det handlar om en jobbgaranti för unga, om ökade satsningar på nyföretagande, på universitetet, på civila samhället. Tillsammans med de satsningar som presenteras inom den andra programområdena innebär det att Örebro kommun under 2010 säkert kan uppnå en volym om 1000 jobb. En del är nya jobb när vi investerar mer än vi tänkt, eller när vi jobbar med ungdomsgarantin. En del är ett bevarande av fler tjänster i kommunen. Social Välfärd och Barn och Utbildning får resurser som motsvarar 30 - 50 tjänster vardera.

Sammantaget innebär kommunledningens budget troligtvis den största jobbsatsning som sjösatts. Det lägger en stabil grund för det kommunala välfärdsuppdraget.

2009-10-04

Man blir trött

av att ÖSK åter förlorade. Gick faktiskt några minuter innan så jag slapp se tredje målet, bara hörde det i ryggen.

Jag tycket det kan vara OK att gå på förlustmatcher, bara laget spelar bra och det känns som man ger 100. Idag var det inget av det. Bara Alejandro Bedoya som jobbar på hela tiden. Annars var det långsamt, trögt, mycket vandrande och lite springande, få positionsbyten. Trist helt enkelt.

Ändå vinner ÖSK avsluten med 15-8 eller nåt sånt. Men förutom första minutens press, och Bedoyas nick var det inget farligt. Nu har ÖSK gjort nästan minst mål i allsvenskan och då blir man inte vare sig femma, trea eller etta.

Egentligen spelar väl inte placeringen så stor roll nu. Det vore bättre om Sixten Boström kunde börja spela in nästa års lag redan. Ge fler yngre förmågor chansen. Mittfältet måste förnyas. Backlinjen har en del riktiga bekymmer. Börja jobba på 2010 redan nu. Även inställningsmässigt. Tror att rätt mycket av det knackiga spelet beror på att alldeles för många inte hanterar pressen av att vara ett bättre lag så bra. Överarbetar eller blir stela helt enkelt. Det gäller inte bara att arbeta fysiskt för att nå toppen. Det mentala kan vara lika viktigt.

Kör på ÖSK, tänk positivt. Snart kommer första guldet!

2009-10-01

Open Art

Kunde läsa idag att Open Art 2010 inte blir av. Det är fel. Open Art 2010 kommer att bli av. Frågan är på vilket sätt. Kommunens engagemang är obrutet. De två drivande krafterna finns kvar för en tredje satsning innan Open Art förhoppningsvis blir en långsiktig biennal.

Man kan fundera över om kommunen i en trång ekonomisk situation ska satsa pengar på märkliga konstverk på gatorna. Men för mig är det en självklarhet. Örebro blir attraktivare, för oss som bor här, för de som besöker, studerar eller bara är på genomresa.

Samtidigt har kultur ett egenvärde. Kulturen kan inte bara användas instrumentellt, som ett redskap att nå andra mål. Det är fel och kommer aldrig att fungera om det enda sättet att finansiera kultur är att tvinga kulturen att bli något annat än vad den är. Man kan inte säga att kulturens uppdrag är att få fler att flytta till Örebro. Men det kan också vara en effekt. Man kan inte säga att kulturens uppdrag är att lösa utanförskap, men det kan vara en av flera effekter.

Jag hävdar att man inte ska villkora stöd till idrottsföreningar med att de ska göra annat arbete åt kommunen, arbete som de inte vill eller klarar. Då dödar man både föreningens eget arbete, intresset hos föreningens medlemmar och ledare och därmed missar man också bieffekterna.

På samma sätt är det med kulturen. Man ska inte tvinga kulturen till något den inte vill, kan eller klarar. Då tappar man de positiva bieffekterna också.

Så Open Art är värdefullt. För sin egen skull.

Lila bussar

Visst är det kul med de lila bussarna. Blev glad när jag åkte in till stan i morse och såg den första. Lika glad på kvällen när jag stod och väntade på min trista blåröda och såg de glada lila susa förbi.

Lika glad kan man vara åt drivmedlet. Biogas är i dagsläget det bästa alternativet. Inte något för en långsiktig hållbarhet, men som övergång till det som måste komma, el eller hybrider eller liknande är det det bästa.

Problemet med kollektivtrafiken är kostnaderna. Ur ett miljöperspektiv borde alla trafikslag bära sina kostnader. Det borde innebära kraftigt ökade kostnader. Mest för flyget och minst för eltåg, men det sannolika är att alla trafikslag skulle bli dyrare för oss konsumenter. Vem vill det? Vilken politiker vågar stå för en politik som skulle innebära dubblade kostnader på bussar, bilar och flyg? Vill vi dessutom leva i en värld där vi inte kan mötas som vi gör idag?

När jag började engagera mig i klimatfrågan för mer än 20 år sedan började jag också fundera över de svåra vägvalen. Det svåraste är nog att hitta alternativa sätt att transportera de varor vi nu är vana att köpa och sälja över hela världen, och att hitta samma alternativ att flytta oss själva.

Idag har statsministern pratat med FNs generalsekreterare om ett extra klimatmöte före Köpenhamn. Det lär nog behövas extramöten både före och efter för att hitta vägar ut ur en kommande klimatkatastrof.