Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2010-01-29

Ishallen

I tisdags satt jag ner med representanter för ÖHK, klubbens partners och Örebroporten. Tillsammans var vi eniga om att satsa på den gamla ishallen som elitarena för hockeyn. Det är bra.

Fortfarande återstår mycket. Hallen bli nu större men det återstår mycket innan den kan jämföras med de flesta av elitlagens. Här kommer förhoppningsvis ÖHK och deras medarbetare att hitta goda lösningar för detta.

Sedan vi tog över Örebrostyret har mycket skett inom idrottsområdet. Tiotals år utan prioriteringar har satt sina spår. Men nu är Örebro på god väg. Men det återstår mycket. Låt mig nämna något av detta:

Ridsporten har länge varit eftersatt. De investeringar som görs är privata. Tjejerna som rider gör det mest privat. Där bör vi fundera över vad vi ska göra.

Motorsporten är stor men har inte så mycket i Örebro att hämta. Kan vi jobba med
mljövänlig motorsport?

Alla "nya" sporter, skate o sånt, behöver nog plats utomhus.

Bara tre nedslag i en lista som tyvärr är alldeles för lång. Men vi gör allt för att korta den. Dessa fyra år och förhoppningsvis även de fyra som kommer.

2010-01-28

Bonusar

På DN debatt kan man idag åter läsa en hyllning till bonusarna och varför de måste finnas och vara så höga. Idag är det Hans Dalborg, styrelseordförande Nordea och Christian Clausen koncernchef Nordea som hävdar att deras bank behöver den kompetens som bara kan nås om man får bonus.

Det finns ett antal undersökningar som visar på att ett företags resultat inte överhuvudtaget hänger ihop med bonussystemen. Utifrån ett aktieägarperspektiv är det därför orimligt att acceptera bonussystem, framförallt de system där framtida kostnader för bolaget är svårberäknade.

För banksektorn är det extra allvarligt. Nordeas högsta ledning borde väl ha lärt sig något av vad som hänt de senaste 18 månaderna. (Det som hände höll ju på betydligt tidigare men blev tydligt i och med kraschen i september 2008).

Hur många av de banker som nu skapat den djupaste svackan sen 1940-talet hade bonusar? Vilken kompetens är det som Nordea kan skilja ut som skiljer sig från dessa människor som orsakade denna bankkris som blev en finanskris som blev en global recession?

Och bankernas vinster de senaste åren - hur mycket bygger de på de kompetenta medarbetarna och hur mycket bygger de på den nationella och internationella politiken? Går de överhuvudtaget att särskilja?

Problemet med bonusar inom banksektorn är att de sällan mätar det de borde mäta, och om det går fel står de som fått bonusarna trygga och säkra, medan skattebetalarna får diska av notan.

2010-01-25

Gustavsvik

I fredags fattade majoriteten det goda beslutet att gå vidare med en förhandling med Orsa Grönklitt AB om en försäljning av Gustavsviks camping och bad, det vill säga bolaget Örebro Fritidscenter AB. Beslutet har föregåtts av nästan ett år av diskussioner och samtal, där en bred majoritet av kommunens partier varit överens om att sälja hela anläggningen. Det enda parti som är emot är Vänsterpartiet.

Vi var däremot inte eniga om beslutet, trots att vi även i detta skriver att det är vår avsikt att hela anläggningen ska säljas. Socialdemokraterna valde att rösta emot.

De skäl som vi över blockgränserna är överens om kring försäljningen av Gustavsvik är att bolaget har en för svag ekonomi för att klara sig långsiktigt. Bolaget har gått med i snitt 2,4 miljoner i förlust varje år de senaste tio åren, även om man fått i snitt 4,8 miljoner per år i kommunala tjänsteköp. Den nuvarande majoriteten ökade ut dessa köp från 3 till 6 miljoner för två år sedan.

Trots detta går Gustavsvik inte ihop långsiktigt. De senaste två åren har man gjort några hundratusen i överskott. Men samtidigt har man inte klarat av att amortera en enda krona på de 108 miljoner som man har i skuld. Så när behoven om nya omfattande investeringar kommer så måste man låna nytt, med kommunal borgen och ökade krav på kommunala bidrag/tjänsteköp. Pengar som måste tas från vård, skola och omsorg. Risken för minskande kvalitet, ökade krav på att få utnyttja 50 m bassängen för annat än vattensport och minskande besökssiffror är överhängande.

Genom att sälja anläggningen ökar möjligheterna att värna allt från besöksnäringen, över konkurrensneutraliteten till vattensporten och örebroarnas möjligheter att nöjesbada. Dessutom klarar vi av att värna skolan för barn och unga, äldreomsorgen och kommunens ekonomi.

Fortfarande återstår mycket. Men vandringen är inledd. Det är bra för många.

2010-01-21

Ett nytt Örebro

Det är nu tre år sedan Koalition Örebro tog över makten i kommunen. Visst är det fantastiskt. När vi tillträdde fanns en massa skvaller i olika korridorer om hur länge det skulle hålla, en månad - två? Nu står vi här tre år senare med en av de starkaste och mest samregerade kommunledningar Örebro haft på mycket lång tid.

Under denna tid har fantastiskt mycket skett inom alla områden. Den lista på saker som vi fem gjort är lång och innehållsrik. Vi kunde sitta nöjda. Men vi har bara tagit ett steg på en lång väg.

Jag gillar Örebro. Här har jag mitt hjärta. Det är inte bara Svartån och slottet, Kilsbergen och Tysslingen, kyrkorna och kulturen, torgen, parkerna och byggnaderna. Det är inte bara vänner och bekanta, människor nära och längre bort. Det är helheten.

Jag tycker mycket om Örebro. Men jag vet att vi kan bli ännu bättre.

Jag tror på en hel stad, där alla är hemma och trygga överallt.
Jag tror på en vacker stad, där de nya husen står som riktmärken för kultur och arkitektur kommande decennier.
Jag tror på en öppen stad, där människor möts och samtalar.
Jag tror på en växande stad, där människor växer i kunskap och vishet, företag växer i storlek och ansvarstagande, föreningar växer i alla områden.
Jag tror på Örebro som en universitetsstad, där universitetet, dess studenter och lärare finns närvarande i staden.
Jag tror på en stark stad, där styrkan används för att göra människor trygga och villiga att möta nödvändiga förändringar.
Jag tror på en stad med människa och natur. Där vatten, grönska och luft skapar livskvalitet för fler.

Jag tror på en stad som värnar det goda i det gamla, för att möta de nya utmaningarna.

Örebro är fantastiskt. Men det finns mycket mer att göra!

2010-01-20

Vem är omänskligast

Socialdemokraterna anklagar med allt högre volym regeringen för att vara omänsklig. Målet är den nya sjukförsäkringen som sägs sätta människor på i princip bar backe. Även i dagens partiledardebatt var detta uppe till diskussion.

Det finns två huvudproblem med detta:

Dels att verkligheten inte stämmer överens med den politiska dikten. När man verkligen kolla vad som sker med den nya sjukförsäkringen är det snarare en positiv bild för många. Istället för en evighet som instängd i socialt och ekonomiskt utanförskap som under socialdemokraternas tid, så skapas möjligheter till återgång till arbete.

I alla skiften mellan system kommer man att finna förlorare. System är definitionsmässigt inte individualiserade och därmed kommer vissa människor att förlora. Andra människor kommer att behandlas fel av system och administration. Det är oundvikligt men det måste alltid vara en uppgift för såväl politik som administration att minska dessa problem.

Men det som socialdemokraterna gör, att välja att upphöja delar till norm och därefter förkasta helheten är lika illa som de problem Obama har i USA med sin sjukförsäkringsreform, fast från motsatt håll. Istället för att som höger i USA säga att man vägrar höja skatterna för att några fler ska få välfärd, säger socialdemokraterna att man vill ha högre skatter för att fler ska hamna i utanförskap. Om socialdemokraternas sjukförsäkring hade funnits under ytterligare fyra år hade mer än 200.000 personer varit förvisade till ett liv som sjukpensionärer, med dålig ekonomi, dålig självkänsla, ökad sjuklighet o.s.v.

Det andra problemet är det höga tonläget, som tyvärr uppmuntras av media. Det finns lågvattenmärken i SVT som man inte ens vill nämna. Men man kan fundera på hur många som genom åren begått självmord när man inte sett någon framtid i ett liv i ständigt utanförskap genom förtidspensioneringen...

Det svenska sjukförsäkringssystemet var tvunget att förändras. Det gamla var i många stycken så omänskligt som det nya nu beskylls för. Det var dessutom ett sänke för solidaritet och välfärd. Den kostnadsexplosion det innebar, och det resursslöseri som långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar innebar både för den enskilda och för samhället gröpte ur möjligheterna för en fortsatt solidarisk välfärdspolitik.

Jag hoppas att Barack Obama får igenom sin sjukförsäkringsreform. Och jag hoppas att den som nu sjösatts av regeringen får möjlighet att skapa den grund för både mänsklig och samhällelig välfärd som den har alla förutsättningar att göra.

2010-01-19

Konjunkturen vänder

Näringslivskontorets barometer pekar på att konjunkturen håller på att vända. Det går bättre, eller i vart fall mindre dåligt, just nu för alla företag. Konjunkturen vänder uppåt från ett historiskt bottenläge.

Carl B Hamilton redovisar en del intressanta siffror i sin Hamiltons blandning, http://hamiltonsblandning.blogspot.com/. Det visar sig att flera siffror nu vänder och att Sveriges ekonomi är stabil och bland de starkaste i OECD.

Det får naturligtvis till följd att även konjunkturen i Örebro vänder. Eftersom vi i länet såväl som i kommunen har en större offentlig sektor än landet i övrigt är variationerna här långsammare och ofta med mindre amplitud.

I den nyligen presenterade "Örebrokonjunkturen" från Näringslivskontoret pekas på ett antal sådana fakta. Antalet konkurser minskar, byggandet ökar, tjänstesektorn går bättre och så vidare. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att vara hög.

Socialdemokraterna påstår nu att "Örebrokonjunkturen" skönmålar situationen eftersom arbetslösheten fortsätter att öka. Det är en allvarlig anklagelse mot de tjänstemän som tar fram denna rapport. Menar socialdemokraterna att de går politiska vägar? Gjorde man själv så när man satt vid makten - gav politiska direktiv till tjänstemännen att skönmåla? Det är den nuvarande majoriteten främmande att agera så och vi är förvånade att tilltron till kommunens tjänstemän är så låg hos socialdemokraterna.

Man ska dessutom komma ihåg att alla bedömare under lång tid pekat på att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka även efter det att konjukturen vänt. Det har varit känt länge att även 2010 kommer att vara ett svårt år för arbetsmarknaden och att det kommer att ta flera år till innan vi är nere i samma nivåer på arbetslösheten som innan krisen. Detta är ett av skälen att vi måste vara extra försiktiga med den kommunala ekonomin. Den baseras i huvudsak på antalet arbetade timmar, och de kommer att växa långsamt de kommande åren.

Till skillnad från socialdemokraterna litar jag på de kommunala tjänstemännen. Jag är dessutom glad att det går bättre för Örebro. Det vore illa om något parti önskade att det skulle gå sämre för Örebro och örebroarna bara för att det skulle ge större förutsättningar för ett bättre valresultat. Jag hoppas vi alla kan enas om att det är bra om det går bra för Örebro.

2010-01-14

FP från pacifism till ...

Ser med besvikelse att Folkpartiet nu går ut och kräver mer pengar till försvaret. Jag är inte förvånad, men besviken.

Visst kan man förstå att det finns skäl att fundera över vad som kommer att hända säkerhetspolitiskt när gasledningen byggs på Östersjöns botten, och ryska militärbåtar börjar patrullera ovan den.

Men som alltid måste man fundera över vad alternativkostnaderna är. Sedan när är ökade militärkostnader något som ger ökad säkerhet? Går demokratiseringen av Ryssland snabbare om Sverige rustar och Östersjön blir en militär spelplats? Blir Sverige säkrare?

Vem ska betala de ökade försvarsanslagen? Vilka samhällssektorer ska dra ner för att militären ska få mer?

Var finns det socialliberala i detta? Det är långt ifrån Karl Staafs borggårdstal, långt ifrån den pacifism som länge varit en bärande del av den socialliberala rörelsen. Ytterligare ett steg på väg mot höger.

Jag håller mig till ett av mina favoritcitat: "Våld är den odugliges sista utväg!" (Asimov)

2010-01-12

Vargjakten igen

Visar sig att inga vargar var genetiskt defekta. Ett av de bärande skälen för jakten faller därmed platt. Det enda reella skälet, jaktlobbyns krav på att få börja skjuta på en alldeles för liten stam, är det enda hållbara.

Varför ska vi då bevara vargen? Det både saknas och finns skäl.

När jag för drygt 20 år sedan började försöka skriva en doktorsavhandling med temat "Konsten att med en nationell lagstiftning bevara ett artrikt djur- och växtliv" fastnade jag omedelbart i denna fråga. Varför ska man bevara någon art, taxa, genom?

Det finns naturligtvis många möjliga skäl.

Kanske kan arten ha en ekonomisk betydelse i morgon...
Kanske är arten nödvändig för ett starkt ekosystem...
Kanske har arten andra värden än de ekonomiska, något som betyder något för människan...

till exempel. Det finns fler...

Jag grubblade och grubblade, och gör så än. Det blev ingen avhandling. Det blev inte ens ett första kapitel där jag skulle reda ut varför man skulle bevara ett artrikt djur- och växtliv. Det blev allt mer filosofi och allt mindre juridik i det hela.

Så varför ska man då bevara vargen? När jag grubblar idag ser jag egentligen bara två vägande skäl, där det ena är avhängigt av det andra.

Huvudskälet:
Vi tycker helt enkelt att det är bra med en biologisk mångfald och tror att världen både blir rikare, vackrare och värdefullare med biologisk mångfald.

Vardagsskälet:
Om vi med trovärdighet ska kunna be indierna att bevara tigern, Rwanda att bevara gorillan, Brazilien att bevara hela Amazonas, Indonesien sina koraller, alla dessa fattiga länder med större utmaningar än oss - hur ska vi kunna göra det med trovärdighet om vi inte själva kan stå ut med ens 200 vargar?

Om vi vill ha kvar biologisk mångfald i världen måste vi städa framför egen dörr. Där är Sverige fortfarande för dåligt. Såväl i skog som i jordbrukslandskapet är det idag mer enfald än mångfald.

Är det då regeringens fel? Icke. Den politik som lett oss hit har varit en god mix av den rödblå betongen, med betoning på röd. Ett år med något minskade bidrag är inte orsaken - även om jag önskar att regeringen nu 2010 tar ett krafttag för biologisk mångfald i vårproppen.

2010-01-11

Näringspolitik

Bankernas bonussystem är uppe igen. Regeringen gör allt mer för att sätta press på bankledningarna att ta bort de märkliga bonusarna. Men än så länge står bankerna emot. Deras bonusar är skadliga, både för tilltron till systemet och för samhällsekonomin.

Jag har under lång tid pekat på bonussystemens dålighet. I början blev jag rätt kritiserad. Men kritiken har nu försvunnit...

Bankernas bonusar är kanske de sämsta, eftersom de inte ens behöver bygga på bankens resultat, utan lika mycket kan bygga på andra samhällsekonomiska utvecklingar, men även andra bolags bonussystem borde ifrågasättas.

Jag har sagt det förr och kan säga det igen: Skattesystemet borde utformas så att bonusar blir ointressanta. Det är OK med höga löner, men det måste vara öppenhet och tydlighet.

Det gäller att ha en medveten linje i näringspolitiken. Bonusarna är ett område där staten bör agera. Ett område där staten ska hålla sig ifrån är biltillverkning. Det verkar som om GM medveten inte vill ha någon försäljning av den kompetens som finns inom SAAB. Det känns inte så bra.

Men det känns mycket bra att regeringen inte lagt några skattepengar i biltillverkningen. Tänk om socialdemokraterna och vänsterpartiet hade styrt och gjort verklighet av sina löften. Tänk hur många miljarder hade försvunnit in i tomma intet, eller mer precist, in i GM-koncernen! Vilka hade fått betala? Kanske hade de fått försämra i sjukförsäkringen;)

2010-01-07

Elbrist

Sitter hemma i kylan och eldar ved så det står härliga till. Den usla CTC-värmepumpen som kostade stora pengar för svärfar för några år sedan klarar inte av ens de enklaste uppgifterna. Elpatronen som ska hjälpa till lyckas inte heller. Vi betalar stora elräkningar för ett kallt hus utan varmvatten. Suck

Men dessa personliga bekymmer pekar på ett större, nationellt och internationellt, bekymmer. Frågan är hur energibehoven ska täckas, inte i en avlägsen framtid, utan i morgon och de kommande månaderna och åren.

I dag klarar inte vare sig produktion eller nät av att leverera den kraft vi behöver för att hålla oss varma när temperaturen sjunker ner mot 20, 30 minusgrader. Utan kärnkraft skulle det ha gått fullständigt åt pipan. Elpriset är rekordhögt och det påverkar svensk industri.

Jag är och kommer aldrig att bli en kärnkraftskramare, jag tror inte på de förenklade lösningar som säger att bara vi bygger ny kärnkraft så kommer allt att lösa sig. Men det är lika bekymmersamt med att tro att vi bara kan stänga av den. Det finns nog med utmaningar för att både klara klimat och den basala välfärden, varma hus och varmvatten till tvätt och dusch, för att inte förhasta sig och vare sig snabbygga eller snabbstänga elproduktion av något slag. Pragmatism är rätt användbart även i detta fall...

Zara lägger ner

Zara lägger ner i Örebro. Förutom alla andra tankar föder det ett par till:

Den som tycker att cityförnyelsen inte var rätt, har fått ett skäl att tänka till. Vad är alternativet? Ett öde centrum? Det finns städer som gjort den resan och den är aldrig positiv. Framförallt handlar det om att centrum blir otryggare när färre människor rör sig på stan. Det leder till en negativ spiral där allt bara blir sämre.

Så cityförnyelsen var inte bara bra, den var nödvändig och borde gjorts tidigare. Men då var ju inte koalitionen i majoritet...

Det andra är att Örebro inte är en tillräckligt attraktiv stad ännu, där medelinkomsterna är för låga. Vi i kommunen ser det varje år genom de statsbidrag vi får för att komma upp i Sverigesnittet. Det löser den offentliga sektorn. Men om det inte finns tillräcklig köpkraft hos innevånarna skapar det andra problem, framförallt för det privata. Det finns inte en bas för så många affärer, krogar, caféer, kulturinstitutioner och allt annat som gör en stad än attraktivare. Det är troligtvis en bidragande orsak till att nu även Zara lämnar staden.

Det finns inget självändamål att ha en viss medelinkomst i en kommun eller en stad. Men man ska vara medveten om att läget får konsekvenser. Jag tror att Örebro skulle må väl av att ha en arbetsmarknad som var mer inriktad på arbeten med högre kunskapsinnehåll och som därmed också lockade fler människor med hög kompetens och som därmed tjänar mer. Det skulle skapa en stabilare grund för den långsiktiga välfärden.

2010-01-03

Kyla

Har just varit ute till fåren och hästarna med hö och vatten. Det är ett evigt släpande dessa kalla vinterdagar och nätter. Mat och vatten behövs i oanade mängder.

Samtidigt är det trevligt. När det nu varit så kallt och klart är det en livsglädje att få gå från höladan till hästhägnet med höbuntarna och ta en sväng på skogsvägen förbi fåren, inte för att man måste utan för att det bara är trevligt att prata en stund och kolla att allt är bra.

Men det finns en gräns. Minus 15 räcker. Därunder är enbart av ondo. Fingrarna fryser direkt. Stövlarna klarar inte av att hålla tårna varma någon längre stund. Det uppvägs enbart till del av gnistrande snö, stjärnklara himlar och fullmåne genom rimfrostade aspgrenar.

Tar till slut en vända förbi vedförrådet för att fylla ytterligare en skottkärra. Värmepumpen är kass, elnotan blir stor även i år. Nästa år får det bli ved och pellets.

Därför glädjer jag mig mycket över att det verkar som om yr.no har bättre förutsägelser än smhi.se. Mildare väder redan framåt onsdagen gör gott åt frostnupna månskensbönder.

Katastrofal vargjakt

Jägarlobbyns vargjaktsvinst i riksdagen visar sig nu från sin sämsta sida. Nästan hela kvoten fylld på en dag. I varghatarnas Mecka, Dalarna, hann skjutglada jägare med att döda 150% av kvoten.

På en dag!

Är det någon som tror att varghatet nu lägger sig? Nån som tror att varghatarna kommer att låta bössan vila de kommande 363 dagarna? Jag gör det inte. Det troliga är att de som redan tidigare jobbat på SGT kommer att fortsätta. Frågan är väl hur mycket stammen kommer att minska de kommande åren.

Regeringens beslut om vargjakt är ett misslyckande för alla oss som tror på biologisk mångfald som ett grundvärde för samhället, men även som konkurrensmedel. Nu blir skogen än mer ett reservat för en åldrande skara jägare. Tyvärr ser alltför många av dessa inte till ekosystemens hållbarhet, utan bara till den egna jaktlyckan.

Vi får hoppas att en mer folkpartistiskt inspirerad regering ändrar lagen snarast, men det kräver ju också att folkpartiet återgår till vår traditionella naturvårdspolitik. Vi har varit naturvårdens garant i generationer. Det är dags för en revival!