Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2008-08-20

Politiserad Handelskammare

I dagens Nerikes Allehanda kan vi läsa om skarp kritik från Handelskammarens VD Merit Israelsson mot det som hon påstår vara brist på engagemang i flygplatsfrågan. Som exempel tar hon ett tioårigt avtal som hon menar inte undertecknades på grund av Örebro kommuns brist i ett bygglovärende.

Det finns mycket som är intressant i Israelssons agerande. Låt mig peka på ett par:

Hennes fakta verkar vara kopierade från oppositionsrådet Jonas Karlssons (s) åsikter. Med hull och hår sväljer Handelskammarens VD den bild som oppositionsrådet målar upp. Men stämmer den? TNTs ledning svarar nej. ÖrebroPorten ABs ledning svarar nej. Men Handelskammarens VD litar mer på ett oppositionsråd än på näringslivsföreträdarna.

Detta är mycket allvarligt. Vilket syfte har Israelsson med sitt agerande? Är hon bunden partipolitiskt utan att klara av att skilja mellan parti och arbete? Accepterar Handelskammarens medlemmar att deras VD tar partipolitiska hänsyn och litar mer på en partiföreträdare än på ledningen för en av regionens viktigaste företag?

Israelsson är dessutom mycket illa underrättad om sakliga förhållanden. Hon pekar på att Västerås kommun tar mer ansvar för sin flygplats än Örebro. Skillnaden, som hon inte känner till eller undertrycker, är att Västerås är en kommunal flygplats, medan Örebro flygplats är en regional. För att Örebro kommun ska kunna hantera frågor kring flygplatsen krävs att den socialdemokratiskt ledda styrelsen för Länstrafiken först agerar. Så har inte skett i detta skede, och inte heller förut.

Ledningen för Örebro flygplats är otydlig. Inriktningen likaså. Möjligheterna att hantera akuta lägen som detta saknas. Det är ett socialdemokratiskt ansvar eftersom de har ordförandeskapet och majoriteten i länstrafiken. Men därifrån har inget skett. Det vore klädsamt om Handelskammarens VD kunde påpeka även detta.

Tyvärr är inte detta första gången Handelskammarens VD går i oppositionens ledband och blint litar på deras uppgifter. Den 30 mars i år hade hon en debattartikel i NA som lika gärna kunnat skrivas av oppositionen. Full av antydningar och faktafel kring citybanan.

Det är illa om företrädaren för en av de aktörer som borde slåss för ett starkare lokalt och regionalt näringsliv istället väljer att desinformera och skada det lokala näringslivet. Det är illa, för Örebro kommun och regionen, men framförallt för Handelskammarens trovärdighet.

3 kommentarer:

ullis sa...

Det skulle ju också kunna vara så att Handelskammarens VD har egen information från företagare och agerar utifrån den.

Anonym sa...

Bygglov är väl en kommunal fråga...

/Martin

Anonym sa...

Helt rätt Staffan
Dom har i denna debatt förlorat sin trovärdighet och med vad bidrar handelskammaren denna sk partpolitiska obundna organisation som mest liknar en nyuppfunnen syjunta
Dags att se över om dom verkligen behövs