Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-07-02

Äldre i Almedalen

På väg till Visby och Almedalen denna vackra julimåndag. Färjan har just lagt ut från Nynäshamn och nu är det nästan tre timmar utan uppkoppling. Dags för en blogg alltså.

Jag ska till Almedalen för att delta i dussinet seminarier. Alla har en eller annan anknytning till åldrande och äldreomsorg. Skälet för denna inriktning är rätt uppenbar. Jag är ordförande i Beredningen för primärvård och äldreomsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär ett antal seminarier året runt. Dessutom jobbar jag med äldrefrågorna i den partiprogramskommitté som Folkpartiet valt in mig i.

Äldrefrågorna har de senaste året kommit upp som en av de viktigaste politiska frågorna. "Caremaskandalen" (eller ska den egentligen kallas "DN-skandalen?") satte fingret på hur äldreomsorgen kan fungera. De demografiska förändringarna, vi blir allt äldre, gör frågan brännande. Det är ingen nyhet - utvecklingen har varit känd i många år - men vi kommer allt närmare den tidpunkt då vårt samhälle måste börja förändras i grunden.

Äldrefrågorna är inte en sektorsfråga. De berör hela samhället. Mina seminarier handlar om allt från teknik, över bostäder och tandhälsa, till vilka värderingar som styr vårt samhällsbygge. Därför måste också äldrepolitiken hanteras som en fråga som rör alla samhällssektorer. Äldrefrågorna är inte en fråga för socialdepartementet, inte bara, utan rör de flesta departementens uppgifter.

Finansen - hur ska äldre jobba, beskattas, försäkras?
Utbildning - hur ser vi på det livslånga lärandet?
Kultur - kulturen som värdet i livet?
Integration - hur jobbar vi med äldre invandrare?
Miljö - hur påverkar det varmare klimatet äldres hälsa?

Som några exempel.

Jag ska försöka blogga lite om mina seminarier från Almedalen. Och om äldrepolitiken i allmänhet och den liberala äldrepolitiken i synnerhet.

Det kan vara av intresse denna dag då socialstyrelsen beslutat att öka de kommunala utgifterna med mellan 4 och 14 miljarder. (Kan socialstyrelsen det? Knappast. Men deras bemanningsföreskrifter visar på en av de orimligheten som nu kännetecknar svensk äldreomsorg. Och alla demokrater borde verkligen ifrågasätta rimligheten i att statliga (ej demokratiskt valda) tjänstemän anser sig ha befogenhet att besluta om kommunala utgifter. Eller deras rätt att omprioritera mellan skola, förskola och annan socialtjänst.)

Det finns de som säger att jobben kommer att vara i fokus i valet 2014. Kanske är det så. Men det parti som inte har en genomtänkt äldrepolitik kommer inte ens att komma upp på den bana där slaget om regeringsmakten då avgörs.

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: