Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-09-20

Budget

Idag kommer regeringens första riktiga budget. Allt som hittills planenligt "läckts" visar på en budget som sätter jobben i fokus i nästan allt. Det är bra eller till och med mycet bra. Men:

Det finns inslag i det som hittills visats som pekar på att regeringen vill öka möjligheterna för fler anställda i kommuner och landsting genom statligt stöd till nya anställningar. Det är väl bra!

Eller är det?

Som en del av den koalition som styr Örebro borde jag tacka och ta emot och visst kommer jag att göra det. Men mitt uppdrag, som huvudansvarig för kommunens ekonomi och personalpolitik, har en långsiktigare planeringshorizont än det kommande året eller mandatperioden.

Örebro kommun har en historik av socialdemokratiska politiker som bara arbetat kortsiktigt. Det har inneburit en resa med stora underskott, följda av olika former av nödstopp. En sådan situation kan vi inte ha i framtiden. Dessutom kommer tiden efter 2017 att bli en riktig rysare, när alla 40-talister blivit gamla och i behov av vård och omsorg. Hur klarar kommunen den utmaningen?

Det enda långsiktigt hållbara alternativet är att vi måste öka andelen anställda i den privata sektorn. Det är dessa arbeten som lägger grunden för den offentliga sektorn. För Örebro är det ännu viktigare att öka antalet och andelen privatanställda, eftersom vi redan idag ligger efter.

Om regeringens vilja att skapa fler jobb leder till ökade anställningar inom offentlig sektor riskeras denna långsiktiga satsning. Det måste tas på allvar.

Inga kommentarer: