Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-09-07

Islams utmaningar

Idag ska statsministern träffa ett antal ambassadörer från länder med en befolkning som huvudsakligen har medborgare med muslimsk trosuppfattning. Ambassadörerna har enligt uppgift med sig ett antal krav på förändringar av svensk lag och svensk demokrati. Eftersom jag inte sett kraven är det omöjligt att uttala sig i sak kring de enskilda förslagen.

Men ambassadörernas propåer pekar på en fråga som måste diskuteras mera, framförallt inom den muslimska världen.

Svensk och västerländsk demokrati och statsskick bygger i stort på en kulturell och ideologisk grund som har sitt ursprung inom kristendomen, dess syn på människan och dess dogmer. Från ett statsskick som tog sin grund i en sammanblandning av kyrka och stat till en stat som hanterar kyrkan fri från sig själv.

Den resan har inte islam ännu gjort. Islam har ett problem här som är större än kristendomen. Koran är oomtolkningsbar där Bibeln är inspirerad av Gud men skriven av människor. Koran är mer av en lagbok där Bibeln är en blandning av filosofi, levnadsbeskrivningar och andra berättelser.

Visst finns länder och människor som fortfarande idag vill sammanblanda stat och religion även i västliga länder. Men resan västerlandet gjort är något som den muslimska världen måste göra. I den resan måste de ha stöd. Demokratiska krafter måste uppmuntras. Eftergivenhet mot andra krav är därför helt fel.

Inga kommentarer: