Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-12-17

Klimatframgång???????

Blev Balimötet en framgång, eller...

Jag var inte där själv. Flyger ogärna.:)

Det man funderar över är vad som egentligen ligger bakom och vilka framgångsfaktorer som finns. Det finns rätt många problem som måste hanteras. Frågan är bara av vem. Några exempel:

1) Är det politikerna som ska fixa klimatfrågan, eller vem är det? Rätt ofta kan man höra eller läsa om människor som menar att nu får politikerna ta sitt ansvar och ordna detta. Men samma människor kan i nästa andetag kräva låg skatt på bensin, rätt att åka charter minst en gång om året, köpa kläder och mat som transporteras runt om i världen o.s.v. Vilka politiker blir omvalda om man höjer bensinskatter, lägger avgifter på charter, ser till så att långtransporterade varor får klimatkostnaderna inbakade?

2) Hur djupt är medvetandet? För oss som sitter mitt i smeten, som hanterar klimatfrågor varje dag, är det självklart att frågan är central. Men för medelsvensson, hur är det där? Är inte frågans själva natur sådan att den är för långt borta för att man ska engagera sig ordentligt? Det finns alldeles för många som på olika sätt uttrycker att "det är nog inte så farligt" eller "det där är ett problem för företagen/politikerna/stater/nån annan". Frågan är om grannarna måste börja flyta bort eller dö av värmeslag innan något egentligen händer...

3) Hur hanterar vi konfliktytorna mellan tillväxt och klimat, mellan företagande och klimat, mellan livsstil och klimat, mellan internationell solidaritet och klimat, mellan generationer och klimat? Fortfarande finns det få förslag på hur man ska kunna lösa konflikterna mellan det som bygger vårt samhälle men som samtidigt orsakar problemen, och det som kanske är lösningarna.

Inga kommentarer: