Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-12-19

Kommunen + universitetet = sant

Idag på kommunfullmäktige fattade vi tre beslut som alla har beröring med Örebro universitet. Samma dag föreslår universitetets styrelse att Jan-Erik Gidlunds efterträdare blir Jens Schollin, nuvarande prorektor. Det är två mycket bra beslut.

Ett av de första gemensamma besöken vi som ny majoritet gjorde 2007 var att träffa universitetets ledning. Jan-Erik Gidlund tog emot oss och vi inledde en diskussion kring en gemensam framtidsbild där Örebro blir allt mer av en universitetsstad och Örebro universitet allt mer av ett spetsigt forskningsuniversitet.

Världen förändras allt snabbare. Allt mer kunskap måste hanteras. Arbeten som tidigare var enkla är idag fyllda av kompetens. Min farfar jobbade på Garphytte bruk, började som dräng och slutade som förman. Han behövde inte så mycket skolgång för det. Idag handlar även arbeten i sådana miljöer ofta om högspecialiserad datakompetens. Igår svarvare, idag datakonsult för datorstyrda svarvar.

I den utvecklingen finns också kommunen. Vi ställs ständigt inför nya utmaningar. Några få exempel: Hur ska vi möta klimatförändringarna? Hur ska vi lösa problemen kring en åldrande befolkning? Hur skapar vi mening i livet för de individer som idag istället söker sig till droger eller andra destruktiva beteenden? Vi måste finna vägar att lösa dem, ofta med lika stora eller ibland mindre resurser än de vi har idag. Gamla lösningar fungerar inte längre. Nya vägar måste sökas. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera allt ifrån administration till verksamheterna närmast medborgarna, allt för örebroarnas bästa. Alternativet innebär att kommunen inte kommer att klara av sina välfärdstjänster. Här borde FOU-verksamhet ha haft en given plats under lång tid. Det är märkligt att så inte varit fallet.

På samma sätt har universitetet utmaningar att möta. Staten bestämmer snart både om läkarutbildning och forskningsbudget. Örebro universitet måste här tävla mot motståndare som har större historisk status, mer pengar i forskningsbudgetarna, långvarigare kontakter med departement och så vidare. Priset som kan vinnas är att bli ett ganska litet men spetsigt forskningstungt universitet där en bred utbildning kompletterar. Alternativet riskerar att bli en återgång till någon form av högskola med universitetets namn som enda fyrbåk.

Nu satsar kommunen, tillsammans med landstinget, och universitetet på att skapa en stark universitetsmiljö i en stad som sjuder av aktivitet för både unga och gamla. Målet är att Örebro ska gå från att vara en stat med ett universitet till en universitetsstad med allt vad det innebär.

Visst är det spännande!

Inga kommentarer: