Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2008-02-17

Kosovo en del av ...

Idag har Kosovo blivit Kosova, i vart fall för delar av världen. Är det en riktig utveckling?

Det finns rätt många bekymmer med den nyutropade staten. För att en stat ska vara folkrättsligt riktig krävs att man har kontroll över det egna territoriet. Det har inte Kosovo. Utan FNs KFOR-styrka skulle inte Kosovo klara av det uppdraget. Frågan är om och i så fall hur länge en statsbildning ska ske med i huvudsak utländsk maktutövning som bas. På samma sätt är det med ekonomin. Kosovo lär inte klara sig utan utländsk ekonomisk hjälp på överskådlig tid. Det bekymmersamma är att detta kan få andra konsekvenser. Vilka andra stater eller blivande stater kan räkna med samma militärt och ekonomiskt stöd? Måste det vara FN-mandat, eller kan andra supermakter driva fram andra landssplittringar på andra håll i världen, av godhet eller för att utöva makt? Vad kommer detta att innebära i framtiden för Kinas och Rysslands maktambitioner?

Men det som stör mig är att man inte likabehandlar människor och människors vilja, beroende på att man tar ekonomisk eller politisk hänsyn till större makter. Titta bara på hur vi hanterar Kina. Landet ockuperar sedan 50 år Tibet, men västvärlden blundar och skrattar vid varje nytt kontrakt. Samma stat omöjliggör Taiwans rätt att bli en egen stat, något som borde vara hundra gånger självklarare än Kosovos rätt. Ryssland har sitt Tjetjenien och lär komma att kunna få ytterligare splittringsförslag.

I Afrika finns ett antal stater som kanske aldrig borde funnits eftersom de uppfanns av europeiska imperiebyggare med linjal som bästa statsbildningsverktyg.

Men även Europa har sina splittringar. I Spanien finns både Katalonien och Baskien som delvis haft sepraratistiska tendenser. Och i Skottland är det nationalistiska partiet ofta det största.

Det finns parallella rörelser i världen. En del går mot ökad enhet. EU är med alla sina brister en sådan rörelse. Men samtidigt ökar splittringen, mellan etniska och sociala grupper.

Jag är inte säker på att ökad splittring är vägen framåt för en värld med fred i centrum.

Inga kommentarer: