Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-12-07

Färre mål ger bättre verksamhet

I majoritetsbudgeten för 2007 finns bara 11 mål istället för de 25/133/158/??? mål som tidigare fanns i budgeten. Utöver dessa 11 mål kan nämnderna själva bestämma sig för ytterligare mål. Den friheten finns, men det kanske är bättre att gå andra vägar än att skapa nya mål för att styra verksamheterna.

Fundera över om det inte är bättre att säga så här till en verksamhet(schef): Du ska uppfylla detta mål. Vi som nämnd kommer att följa upp och se om du klarar det. Men förutom målet så måste du också kunna redovisa de processer du beslutat om och som är nödvändiga för att klara målet. En gång i kvartalet ska du komma till nämnden, visa hur nära måluppfyllelse du är, visa vilka processer som är i gång och hur de fungerar, och beskriva variationerna mellan uppfyllt resultat och hur budgeten hålls.

Det är inte alltid kvantiteten som avgör kvaliteten. För Örebro kommun ligger ett stort arbete framför oss där vi måste bli mer medvetna om VAD VI GÖR än VAD VI BORDE, SKULLE VILJA ELLER TROR ATT VI KUNDE GÖRA. Den tydligheten tjänar alla på.

Inga kommentarer: