Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-12-14

Stark start för bred majoritet

Gårdagens fullmäktige går inte till eftervärlden som ett av de mest fulländade. Inledningsvis vek främst vänsterpartisterna från uppgörelser de redan varit med att träffa. Skälet kan bara stavas: populism! Vänsterpartiets förhandlare på länsnivå godkänner en uppgörelse som ger Sverigedemokraterna den representation de bör ha utifrån de valsiffror de fått i länet. Men när beslutet kommer till fullmäktige, vill inte de kännas vid denna förhandling. Vänsterpartiets kommunalråd deltar i förhandlingar med övriga partier kring arvoden, ersättningar och partiresurser. Ingen gång hörs kraven på lägre nivåer, snarare tvärsom. Lägligt nog finns han inte på plats i fullmäktige förrän efter beslutet. Lägligt - eftersom hans partikamrater inte vill kännas vid hans överenskommelse utan i populismens namn vill ha lägre nivåer.

Trots dessa inledande händelser, karaktäriserades fullmäktige i övrigt av den nya majoritetens budget och arbetssätt. Fem jämlika partier. Många goda företrädare. En majoritet som samtalat på många sätt och på många nivåer långt innan budgetfullmäktige. En majoritet som respekterar både likheter och olikheter hos varandra och söker finna de bästa vägarna framåt. En majoritet som lyssnar och pragmatiskt försöker ta åt sig det bästa även från förslag som kommer från andra. En majoritet där just kommunikation är ledordet.

Politik handlar om att beskriva en möjlig och önskvärd utveckling, prioritera bland olika mål för att nå den utvecklingen och att leda organisationen så att alla presterar så bra man bara kan. Majoritetens budget skapar nya möjligheter för alla dessa tre områden. Det ska bli en stor glädje att få delta i arbetet för ett bättre Örebro de kommande åtta, tio, femton åren.

Inga kommentarer: