Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-12-05

Regn i dag igen

Kollade nyss snökartan, denna min födelsedag. I min ungdom var det i princip alltid vinter när man fyllde. Nuförtiden är det mer sällan. Klimatförändringarna är här.

Var alltså inne på SMHIs hemsida. Snökartan är inte så rolig. Men en annan notis blir lite värre. El Nino-fenomenet verkar förstärkas. Det kan innebära att nästa år kommer att kantas av olika naturkatastrofer, främst i de fattiga delarna av världen.

Läste nyligen Expressens ledarsida om TV-programmet Planeten och de vänsterförslag som ständigt blir lösningen på miljöproblemen. Mindre handel. Mindre öppenhet. Mer regleringar. Mer protektionism. Slutnare samhällen. Expressen menade helt riktigt att detta inte är vägen.

Men vi som står för en annan samhällssyn måste fundera över vilka våra lösningar är. Det kanske inte duger att bara hoppas på marknadskrafterna, när det inte är möjligt att skapa ekonomiska modeller som hanterar kostnader i generationsperspektiv.

3 kommentarer:

Anna, örebro sa...

Ja, det vore VÄLDIGT spännande att höra om de lösningar som högerkanten har på miljöproblemen. Hittills har det vart rätt tyst.

Staffan Werme sa...

Håller med dig Anna. Problemet är bara att det finns ett antal vänsterlösningar som hittills inte visat sig fungera, utan snarare förvärrat problemen. Mot detta står en höger som inte är speciellt intresserad av att hitta andra lösningar än marknaden.
Mitt emellan borde en social liberalism finnas där man jobbade både med ekonomiska styrmedel, olika former av lagkraf och i vissa fall förbud. Men här har vi som velat vara radikalare ännu inte nått fram.

Besviken (f. d. ??) socialliberal sa...

Jag är så trött på högerblockets okritiska hållning till marknaden. JA, marknadsekonomi är den bästa ekonomiska styrformen hittills. Men varför har man så svårt att fatta att den kräver starka ekologiska och sociala hänsyn för att fungera tillfredsställande? Och var finns de radikala socialliberaler som säger detta? Ingenstans. För till och med socialliberaler har svårt för att kritisera de situationer där marknadslösningar inte är lösningen. Varför håller de borgerliga på med detta marknadskramande? Det är lika osmakligt som statssocialisternas statskramande på 70-talet. Både en alltför stark stat och en alltför stark marknad riskerar att kväva individen. Men det tycks inte finnas någon maktkritik inom socialliberalismen som riktar sig mot ALL form av maktkoncentration, såväl statlig som marknadsmässig. Sedan vänder jag mig mot mycket av den kritik som hånar "vänsterlösningar". Vad har högern att komma med? Jo, den repiga gamla skivan om ökad tillväxt och Marknaden. Man tar sig för pannan. Den demokratiska och gröna vänstern har i ärlighetens namn fattat allvaret mer än vad liberaler och högerfolk har velat göra hittills. Den kommunitäre tänkaren Herman Daly (som intervjuades i SVTS programserie) har skrivit mycket bra om hur vi kan lösa miljöproblemen. Bland annat genom att varken fastna i frihandelstänkande ELLER isolationism och tullmurar, utan FAIR TRADE (rättvis handel). Nej, om det finns några socialliberaler som vågar betona första ledet i sin ideologiska etikett, så borde dessa ta bladet från munnen och tänka utanför fyrkantiga marknadslösningar.