Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-10-04

Civila samhället

Var i går kommunsveriges representant i Jämställdhets och integrationsdepartementets arbete kring det civila samhället. Regeringen vill gärna göra en överenskommelse med aktörerna inom social ekonomi under nästa år. Peter Örn leder arbetet.

Det var ett mycket intressant möte. Det finns en enorm vilja från politiskt håll, oavsett partifärg, att arbeta med den civila sektorn. (Nu har jag använt tre namn på ungefär samma sak - den som hittar på ett bra namn och en bra definition får pris!)

Men det finns faror också.

Varför ska man öka engagemanget i den civila sektorn? Om det är för att spara pengar för kommunen är det nästan bara dåligt. Om det är för att stärka banden mellan människor och grupper i samhället är det nästan bara bra.

Vi i Örebro jobbar mycket med denna fråga men det är ett svårt arbete. Det vi börjar med är att starta en utredning hur det ser ut, vilka aktörer som finns utanför kommunen. Sedan ska vi gå vidare.

Vårt arbete handlar inte om att spara pengar åt kommunen. Det civila samhällets uppgift är mycket större än så.

Inga kommentarer: