Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-10-24

Problematisera religionen

Denna vecka kör TV 4 en vecka kring islam och islamofobi. De frågor jag uppmärksammat är till exempel varför inte muslimerna får bygga moskéer och hur det egentligen är med slöjan, om den är kvinnoförtryckande eller inte.

Samtidigt tar regeringen ett initiativ som handlar om religionens plats i skolan. Fristående skolor ska inte kunna lägga in religiösa bedömningar i andra ämnen än just religion. Allt annat är förbjudet.

Det senaste året har ateisterna kämpat på för sin uppfattning att religionen överhuvudtaget inte ska ha någon plats i samhället. Ateism är ju i och för sig en religiös uppfattning, att tro på att Gud finns eller att tro på att gud inte finns är två trosuppfattningar. Men deras inspel fokuserar bra på vilken grund samhället byggs.

Det är bra att vi har en diskussion kring religionens plats i samhället. Religionens roll har under lång tid att överföra värderingar mellan generationer. I dagens samhälle har denna roll minimerats. Frågan är vad som kommit istället.

Det västerländska samhället är byggt utifrån de värderingar som huvudsakligen funnits, för att citera läroplanen; den judiskt kristna värdegrunden. Demokratins framväxt kan mycket väl härledas tillbaka till den bibliska synen på alla människors lika värde, "här är inte man eller kvinna, jude eller grek". Många andra av de värden som vi hittills ansett som grundläggande och naturliga i vårt samhälle har denna religiösa bas.

Om vi nu väljer att förändra denna bas, vare sig i muslimsk, ateistisk, ekosofistisk eller nyttoutalitaristisk riktning, måste vi fundera över hur det alternativa samhälle ska se ut.

Religionen kan säkert av många ses som överspelad, ett före detta sätt att hantera både människor och kulturer. Men i verkligheten är den levande i allra högsta grad. Oavsett om vi tror på Gud eller tror på att gud inte finns måste vi ha någon form av gemensamma värderingar. Frågan är på vilken grund dessa värderingar ska vila.

Inga kommentarer: