Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2005-12-12

Integriteten igen

I Australien har folk protesterat mot de nya antiterroristlagar som den konservativa regeringen driver igenom. Tyvärr finns som vanligt numera i alltför många länder knappast någon politisk opposition mot förslagen. De röster som hörs kommer utifrån, i detta fall bland annat från delar av en oroad allmänhet och till exempel en än mer oroad adovkatkår.

Tongångarna känns igen i Sverige. Advokatsamfundet är den enskilda kraft som numera alldeles för ensam står för den traditionella och starkt demokratiskt förankrade synen på rättssäkerhet och integritet. Det enda partiet i Sveriges riksdag som för närvarande företräder delar av denna syn är tragiskt nog Vänsterpartiet. Folkpartiet, som i hela sin tidigare existens, kämpat för denna rättssäkra och integritetsstarka samhällsbyggnad, abdikerar allt mer.

Jan Guillou lär i sin kommande bok skriva om detta. Han menar att politiker allt ifrån Georg W Bush till Thomas Bodström i sin iver att värna demokratin i själva verket är de största hoten mot denna demokrati. Jag är böjd att hålla med honom.

Det största problemet i Sverige idag är att det saknas en motkraft mot denna utveckling. Folkpartiet var tidigare detta värn, "Ett litet parti som gör stor skillnad" som det hette i förra valrörelsen. Idag är tyvärr Johan Pehrson som justitieutskottets ordförande och Thomas Bodström som justitieminister alldeles för eniga om att mer integritetskränkning och hårdare tag är lösningen på alldeles för många problem. Folkpartiet har blivit ett större parti som gör mindre skillnad, helt enkelt.

Men utvecklingen går att vända!

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Jan Guillou lär i sin kommande bok skriva om detta. Han menar att politiker allt ifrån Georg W Bush till Thomas Bodström i sin iver att värna demokratin i själva verket är de största hoten mot denna demokrati. Jag är böjd att hålla med honom."

Varför då?

Det finns utbredd föreställning inom vänstern att genom att införa anti-terror lagar har terroristerna vunnit. Du verkar dela den analysen, Själv tror jag inte den kunde vara mer felaktig. Naiva politiker i väst som inte vill/förmår se det hot terrorn utgör är för dem en viktig oskriven allierad. De gör det lättare för dem att attackera, vilket de vill göra, så mycket svårare är det inte.

/Ulf

Staffan Werme sa...

Ett samhälles styrka, en demokratis styrka, avgörs inte genom hur kraftfulla tag det kan ta i krig eller kamp mot olika rörelser, utan hur starkt det står i försvaret av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Dit hör till exempel rätten till personlig integritet, rätten till domstolsprövning, rätten till liv och egendom.
Om demokratierna förvägrar oss detta är demokratin bara en fasad för samma samhälle som terroristerna står för.