Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2005-12-02

Åke Green

Det är, oavsett vad man anser om hans predikan, glädjande att Åke Green friats av Högsta Domstolen. Nu borde samtalstonen sansas. Den predikan Åke Green höll saknar mycket av det som jag menar är kristendomens kärna. Men för yttrande- och religionsfrihetens skull fanns inget annat domslut att vänta. Detta är en seger för några av de grundläggande värdena i en demokrati.

Jag läser i tidningarna att olika företrädare säger att det nu är fritt fram att hata homosexuella och andra minoritetsgrupper. Men: Ett sådant hat kan tyvärr ingen lagstiftning hindra. Om Åke Green hade blivit fälld hade hatet lika gärna kunnat öka än mer från de marginalgrupper som anser sig förföljda av den onda staten.

Istället menar jag att man bör acceptera, också från de homosexuellas och andra minoritetsgruppers sida, att de olika friheterna att uttrycka också märkliga tankar har ett så starkt skydd. Följden av en fällande dom hade kunnat bli ytterligare ett steg på väg in i en stat där bara de statligt sanktionerade åsikterna får framföras. Det samhället vill nog ingen demokrat ha.

Det jag blir mest beklämd av i denna mediala såpa är alla överord som sprids från företrädare för olika grupper. Åke Greens predikan var en i mitt tycke usel produkt som var kränkande för många personer. Men lika usla produkter kommer i pressmeddelanden från andra håll.
Jag försöker, men misslyckas ofta, att leva efter några av de ord Jesus sade när han gick på jorden. "Den som är utan synd kastar första stenen" sade han åt dem som ville döma och stena den prostituerade kvinnan. "Du ser grandet i din broders öga, men inte bjälken i ditt eget" åt några andra som hade lätt för att döma.

Till Åke Green, Birgitta Rydberg och många fler skulle jag vilja be om en mildare samtalston. "Döm inte så blir ni inte heller dömda" – vore inte det något att stilla bejda om. Bara Gud har nycklarna till döden och dödsriket. Att önska någon annan en plats i helvetet, som min partikamrat Rydberg gjort, leder bara fel. För demokratins, yttrandefrihetens och kristenhetens skull vore det bättre med mer samtal om svåra frågor och färre tvärsäkra yttranden.

Inga kommentarer: