Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2005-12-13

Opinionssiffror viktigare än människoliv?

För någon vecka sedan såg jag långfilmen som har Stanley Williams liv som bakgrund. Idag är denne Stanely Williams död. Avrättad av en giftinjektion av staten USA. Det är skrämmande.

Det finns inget som rättfärdigar någon att ta en annan människas liv. Det spelar ingen roll om det är enskilda människor, föreningar, organisationer, stater eller FN: Människolivet är, eller snarare sagt borde vara, okränkbart. Det spelar ingen roll om det är Saddam Hussein, Stanley Williams eller Per Svensson som är anklagad. Dödsstraffet är fel!

Tyvärr accepterar inte delar av USA detta synsätt. Fortfarande döms och avrättas människor i denna demokrati. Med vilken rätt? frågar man sig. Är statens brott mindre för att någon begått ett tidigare brott? Och vems är ansvaret de många gånger en oskyldig avrättats?

Än värre blir detta under den nuvarande presidentens regim. George W Bush är den Texasguvernör som godkänt flest avrättningar av dömda. Problemet är att han utvidgat denna gudomliga rätt att ta människoliv till hela världen och att rätten nu inte inskränks till redan dömda. Alla USAs fiender riskerar att deras liv tas, var de än befinner sig i världen. I vart fall måste man tolka presidentens tal till nationen 2003 på detta sätt.

Hämnd löser aldrig vare sig den efterlevandes eller samhällets problem. Brottslighet bemöts inte i främsta hand med hårdare tag, utan med undanröjande av de orsaker till brottslighet som finns. Fattigdom, missbruk, samhällsklyftor och samhällskultur är några av de starkast bidragande orsakerna. Det borde vara viktigare att undanröja detta än att undanröja individer.

Inga kommentarer: