Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-01-10

Affären Bildt

Mediadrevet har hittat en ny minister att kasta sig över. Denna gång Carl Bildt som har tagit emot optioner för att han suttit i en bolagsstyrelse. Drevet har till och med fått en åklagare att undersöka om det ska startas en formell förundersökning. Drevet däremot är mer inriktat på att Bildt inte säger samma sak hela tiden, att det är mycket pengar för ett uppdrag, och att Bildt är snorkig. Oavsett detta måste två frågor ställas: Har han gjort något fel? Vad skulle det innebära om drevet får rätt och åklagaren åtalar?

Har han gjort något fel? Egentligen inte. Han har tagit emot optioner för ett uppdrag. Man kan tycka vad man vill om beloppen, eller rätten att man som styrelseledamot ska få optioner. Men fel är det knappast. I så fall skulle mängder av styrelseledamöter ständigt göra "fel".

Vad innebär det om drevet får rätt och åtal väcks? Svaret är bekymmersamt. Följden kan bli att man inte längre kan rekrytera ledande politiker ur näringslivet. Om man inte kan sitta i en styrelse, ta emot ersättning för arbetet oavsett om det är arvode, aktier eller optioner, och därefter bli minister eller ledande politiker på andra sätt, skapar det ett stort bekymmer för politiken. Vi skulle behöva fler politiker som kommer från näringslivet, inte färre. Vi skulle behöva fler politiker som går mellan olika uppdrag, politiska, ideella, privata, inte färre. Vi behöver fler politiker med internationell kompetens, inte färre.

Det märkliga med den syn på bestickning som nu redovisas är att det verkar vara fel att ha anknytning till ett bolag om man sitter i styrelsen och eventuellt kan påverka en process till företagets bästa. Men det är helt OK och aldrig ifrågasatt att direkt påverka lagstiftningen så att facket får som man vill. En minister kan rekryteras direkt från LO, påverka hela lagstiftningen så att det blir som LO vill och ändå inte bli beskylld för bestickning. Men gör man detsamma från andra hållet kommer drevet och påståenden om bestickning som brev på posten.

Sverige är i sanning en märklig form av demokrati.

2 kommentarer:

John Johansson sa...

Du vet kanske att en särskild mutåklagare och KU granskar Carl Bildt. Det är två rätt tunga instanser. Det är ju inte konstigt att det då blir ett "drev" när Sveriges utrikesminister, tre månader gammal, blir så ordentligt utredd.

Staffan Werme sa...

KU används idag till allt möjligt som det inte borde användas till. Åklagaren har inte ens inlett en förundersökning utan förstadiet för att se om en förundersökning ska inledas. Problemet med åklagarens arbete är att han i så fall borde kollat upp alla socialdemokratiska ministrar som kommit från fackföreningsrörelsen. Men det har aldrig gjorts. Man funderar varför...