Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-01-12

Inget brott, Bildt

Så kom då det självklara beslutet. Carl Bildts optioner utgjorde en ersättning för ett nedlagt arbete och inget annat. Åklagaren går inte vidare. Det är bra. Det vore bättre att diskutera sakfrågor kring gasledningen i Östersjön (som inte bör byggas) istället för att diskutera optionernas värde.

Men jag vill än en gång peka på ett grundproblem i svensk politik som till och med påverkar åklagare: Hur kan det komma sig att det aldrig är mutor när socialdemokrater flyttar mellan fackföreningar och regering, att inte ens misstankar väcks, medan det är fult att flytta mellan näringslib och regering?

Det finns många skäl till att ett regeringsskifte var nödvändigt. Sverige har varit långt på väg mot att bli en enpartistat i praktiken om än inte i teorin.

Inga kommentarer: