Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-01-12

Märklig tilltro till övervakning

Ytterligare en undersökning visar att de flesta svenskarna inte tror sig behöva någon personlig integritet. Tilltron till statens godhet och rädslan för grov brottslighet och terrorism får de allra flesta att vilja ha mer kameror, mer buggning och avlyssning och större rättigheter för polisiära och militära insatser.

Just nu går gränsen vid att tillåta militären att avlyssna all IT-trafik som går i landet. Ganska många tycker inte att det känns bra att någon ska kunna läsa all din epost. Men den gränsen är nog snart överträdd.

Det finns många problem med denna medborgarnas inställning. Är staten verkligen alltid god? Kan man alltid lita på de människor som alltid finns bakom all integritetskränkning? Använder polisen och militären alla uppgifter bara till goda saker? Vad händer om en dålig polis eller militär får tag i uppgifter som hon eller han inte borde fått, och använder dem på sätt som de inte borde? Ökar verkligen den grova brottsligheten eller är det bara rädslan som ökar? Är terrorismen verkligen ett hot eller är den mer av ett tecken på en viss samhällssyn? Vad händer om dagens demokratier tas över av krafter som till exempel är mer främlingsfientliga och som i de fallen har tillgång till en enorm informatinsmängd?

Det är mycket märkligt som sker i dagens samhälle. Massor av människor accepterar att bli buggade, avlyssnade och fotograferade för att bli skyddade mot något som de troligen aldrig kommer att påverkas av (grov brottslighet och terrorism). Men om man istället vill att man ska begränsa den personliga friheten genom att minska bilarnas påverkan på de klimatförändringar som kommer att påverka alla, då blir det stopp...

Inga kommentarer: