Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2007-01-23

Fortsatta personangrepp

I dagarna går socialdemokraterna ut med ytterligare ett brev till en del företagare i Örebro. Åter använder de personangreppen och lögnerna som politisk metod. Jag personligen pekas ut som en man som inte kommer att göra något gott för företagandet. Enligt undertecknarna, Jonas Karlsson och Lena Baastad, är det mitt personliga fel att vare sig det byggs på Eyrafältet, att det byggs bro över järnvägen vid Gustavsvik, att Behrn inte får bygga och att mässan inte byggs.

Det märkliga är bara att Behrn har fått börja bygga, tidigare än om den förra majoriteten hade drivit igenom sitt regelvidriga beslut eftersom detta överklagats av länsstyrelsen.

Mässan byggs just nu.

Bron över järnvägen kommer att projekteras som på samma sätt som den förra majoriteten.

Och byggena på Eyrafältet, som nu är uppe i en kostnadsnivå på 650 miljoner kronor enligt förstudien, hade inte den förra majoriteten ens haft möjligheten att börja prospektera. Bara detta projekt skulle dra alla investeringar i kommunen i nästan tre år. Inte en skola, inte ett äldreboende, inte en gata på tre år... Står det något om det i brevet? Icke.

Ändå är inte de undertryckta sanningarna det värsta. Istället är det socialdemokraternas amerikanisering av politiken. Istället för att ta en öppen debatt, där vi alla kan vara med och ge och ta, väljer man personangrepp genom brev, som inte kan bemötas, som inte kan diskuteras öppet, som inte är menade annat än att störa och förstöra.

9 kommentarer:

Anonym sa...

"I brukssamhällen har man sällan entreprenörer. Det har nästan varit förbjudet. Bruket skötte allt och arbetarklassen såg det som förräderi att bli entreprenör."

En stad av entreprenörer...

Jonas Karlsson sa...

Uppenbarligen uppskattas inte vårt brev av Staffan Werme. Helt plötsligt vill han inte kännas vid att han försökt stoppa byggnationen av Mässan eller PJ Behrns byggnation i kvarteret Längan. Att han stoppar ICAs etblering på öster eller att han inte budgeterat pengar för viktiga investeringar. Men underligast är ändå kritiken att det skulle vara fegt och amerikaniserat att vi pratar direkt med företagarna i Örebro, istället för att vi pratar med honom. Det tycker inte vi, och vi kommer att fortsätta att prata med så många vi kan.

Björn Sundin sa...

Om man för tillfället bortser från påhoppen om "amerikanisering" och så (kommenterar det på min blogg) och ägnar sig åt fakta:
- Högerkoalitionen har inte lyckats presentera någon fullständig investeringsbudget som Kommunfullmäktige kan anta. Besked om exempelvis kylanläggningen på Vinterstadion dröjer därmed.
- Av samma skäl blir det inget klartecken för bron över järnvägen vid Gustavsvik.
- Behrns bygge i kvarteret Längan har du försökt stoppa och ni har lyckats försena det.
- Mässan var du mot.
Men det är klart. Om man är upprörd över att människor skriver brev så är väl inte detta så viktigt att ta hänsyn till.

Staffan Werme sa...

Det finns enormt många möjligheter att angripa Joans Karlsson personligen för hans sätt att driva politik, hans slutenhet, hans sätt att lova utan politisk förankring, att strö ut pengar som inte finns... Jag har hittills i alla lägen valt att´inte göra det. Kanske är det dags att lägga även dessa kort på bordet. De investeringslöften Karlsson lagt under 2006 närmar sig en miljard kronor (1.000.000). Om man inte behöver ta ansvar kan man tro att det är att driva politik.

Jonas Karlsson sa...

Staffan Werme fantiserar. Vi har lagt ett förslag på investeringsbudget i KF i december. Det slutade på 188,9 miljoner kronor, till skillnad från den högerstyrets förslag på 123,4 miljoner kronor. Skillnaden består av 14 miljoner till kylanläggning på Vinterstadion. Något som den nya majoritetens företrädare hävdade bara var en formsak. 20 miljoner till ny planskild korning vid Gustavsvik som även Folkpartiet varit med och fattat beslut om, men som de nu inte vill finansiera. Mer pengar till att köpa biogasfordon eftersom vi redan skrivit på ett avtal om att köpa fordonsgasen. Att betala för gas som vi inte använder är knappast en bra ide eller god ekonomi. Men Staffan Werme verkar vara känslig för kritik, men det får han vänja sig vid nu när han har ansvaret.

Staffan Werme sa...

Vinterstadionprojektet som brevet handlar om är just nu uppe i 650 miljoner. Vem har beslutat om projektet? Vem ska betala?
Biogasprojektet kan kosta allt från 140 miljoner och uppåt. Vem har beslutat? Vem ska betala?
Mässan fördyras. Just nu runt 20 % och då finns vare sig infrastruktur eller nödvändiga P-platser med. Ytterligare 200 miljoner inom koncernen. Bara dessa tre projekt kostar koncernen 1 miljard (1.000.000.000). Ekonomisk realism??? Politisk härdsmälta!

Jonas Karlsson sa...

Har man inga argument kan man ju alltid hitta på några. Vi har föreslagit att man ska investera 27 miljoner i ishallen och och bandyplan. Något investering på 650 miljoner har i varje fall socialdemokraterna aldrig föreslagit. Däremot tycker vi att vi tillsammans med de som verkar på vinterstadion ska undersöka möjligheten till att hitta privata finansiärer för att fortsätta upprustningen. När och om det går vet ju ingen idag. På samma sätt har har vi aldrig föreslagit 140 miljoner till en biogasanläggning. Däremot verkar alla vara överens om att det behöver läggas 800 tusen (även fp) på att utreda förutsättningarna att få till en. Om det är kommunen som ska bygga och driva den är långt ifrån klart. Känns konstigt att Staffan Werme ägnar så mycket tid till att diskutera förslag som vi inte lagt och så lite tid till att diskutera sina egna förslag. Kanske ovan med att numera ha ansvar för Örebro kommun.

Björn Sundin sa...

Du är som vanligt fantasifull när du räknar på andras förslag. Hoppas att du kommer ha bättre koll på kommunens budget framöver (när väl budgeten blir färdig). Ett exempel på att du fabulerar fritt:
Visst vore stora investeringar runt Vinterstadion trevliga, men brevet utlovar inget sådant (har du läst det överhuvudtaget?). Du borde rimligen vara väl medveten om att er förhalning av investeringsbudgeten innebär att upprustningen av Vinterstadion skjuts framåt och försenas. Eller har du missat att ni skjutit upp beslutet om stora delar av investeringsbudgeten?
Tycker du inte själv att det är märkligt att en ordförande i Kommunstyrelsen inte ens bryr sig om att vara seriös när han granskar andra partiers förslag (trots att han själv sagt sig behöva mer underlag för att kunna fatta beslut om investeringsbudgeten)?
Och apropå ekonomiskt ansvarstagande: hur var det med underlaget till förslaget om att öka resurserna för politiska sekreterare och kommunalråd, hittade du kostnadsberäkningarna någon gång (det fanns ju tydligen på ett försvunnet usb-minne)? Ekonomisk och politisk realism? Seriösa underlag? Sten i glashus?

Staffan Werme sa...

Väl mött i valet 2010. Vi kommer att låta resultaten av fyra år med en stark majoritet bilda grund för ett fortsatt regerande.