Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2005-09-06

En början

Varför en egen blogg?

Jag brukar säga att politik inte är och aldrig får bli en slav under snabbhetens och realtidens evangelium. En alltför stor tilltro till korta och inte alltid så genomtänkta tankar kan leda fel.

Ändå startar jag också en blogg. Varför?

När jag och Mikael Trolin startade nätverket socialliberal.nu var tanken att det skulle bli ett nätverk för olika idéer och problemformuleringar på socialliberal grund. Förhoppningen är att hemsidan så småningom kan bli ett av naven i en socialliberal tankesmedja. Redan nu har jag vidtalat flera skribenter som kommer att publiceras på hemsidan. Deras skrifter är förhoppningsvis en del av den långsamhetens politik som jag menar är grunden för en långsiktigt hållbar demokrati.

Men man kan aldrig göra sig helt fri från samhällsutvecklingen. Därför också denna blogg. Förhoppningen är att dessa två delar så småningom blir komplement till varandra i en allt starkare socialliberal rörelse i Sverige.

Inga kommentarer: