Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2005-11-07

Ökade klyftor - ökade problem

Vi har i flera dagar kunnat höra om oroligheterna i Paris. Socialt utsatta områden härjas. Oroligheterna sprider sig.

Frågan är: kan vi förvänta samma utveckling här?

Det finns säkert tusentals förklaringar till de problem som uppstått i Frankrike. Ett land är inte heller ett annat likt. Ändå finns tanken att dessa utanförskapsområden som finns runt Paris också har sina spegelbilder i Sverige.

För mig blir det självklart en uppmaning att fortsätta mitt arbete för en socialliberal politik. En politik som både syftar till att ge den enskilde individen den makt och de möjligheter hon har, men som också ser till statens och den offentliga sektorns stora ansvar. Klyftorna i samhället får inte öka. Risken finns att när de rika blivit så rika att de inte längre "hör till" oss vanliga i samhället och de fattiga blivit så fattiga att de också hamnar utanför, då har det demokratiska samhällets grundvalar krossats.

Ett samhälles framgång mäts inte av det höga antalet miljardärer, eller miljonärer, utan av hur få som är utanför och fattiga.

1 kommentar:

Johan Ingerö sa...

Den som söker lite fakta upptäcker snart att Frankrikes ekonomi inte är mindre reglerad än den svenska, utan mer. Frankrika är världens fyrtionde friaste ekonomi, Sverige den tjugofemte. Du vill ha fler sociala reformer? Den viktigaste sociala reformen som kan genomföras i Frankrike, liksom i Sverige, är radikalt sänkta skatter och avregeglerad arbetsmarknad. Låt folk få försörja sig utan klåfingriga politiker, helt enkelt.

Men av någon alnledning tror jag inte att det är de krav du kommer att driva hårdast...