Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2005-11-02

Socialdemokratins vägval

Rapport efter rapport kommer från Malmö och (s)-kongressen. För oss som på behörigt avstånd följer rapporterna kan det tyckas som om det är mycket väsen för ingenting. Problemet är att ingenting kan kosta miljard efter miljard.

En av de frågor som rör mitt funderande kring politiken är vilka som känner sig representerade av socialdemokraterna. Är det den hårt arbetande entreprenören, snickaren, rörmokaren, datateknikern? Är det kvinnan i offentlig sektor som vill mer än vad det politiska systemet ger möjligheter till? Eller vem är det?

Den bild som etsar sig in i mitt sinne är att s-partiet idag är ett parti för systemförvaltning. Det är organisationen som sådan som ska bevaras. Fokus finns inte hos medborgaren, vare sig hon är rik eller fattig, svensk eller invandrare. Fokus finns i den offentliga sektorns struktur. Det är bidragssystemen som är det viktiga, inte vad bidragen ger till medborgaren och vad de innebär för samhället. Det är den offentliga sektorn som är viktig, inte vilka resultat den åstadkommer och vad medborgarna kan förvänta sig av den i framtiden.

S står idag inte för social ingenjörskonst. S står för systemförvaltning.

1 kommentar:

Lars-Eric Gustafson sa...

Hej Staffan!
Jag vet en del om systemförvaltning genom mitt jobb! Jag vill nog påstå att det knappt ens är fråga om systemförvaltning från sossarnas sida! Med systemförvaltning avses alla de aktiviteter som syftar till att maximera brukar- och affärsnyttan med ett existerande system. Sossarna vill mer förstärka de strukturer i systemet som gynnar politiker och byråkrater. Brukarnytta är något helt annat. Det finns en och annan bra systemförvaltare bland sossarna, men de finns inte i toppen på organisationen.
För att optimera systemet med avseende på brukarnytta krävs systemutveckling vilket är vad vi liberaler står för i vår politik.