Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-10-25

Bättre ministrar?

Välkommen till regeringen, Sten Tolgfors. Det är trevligt att en örebroare nu befinner sig inne i regeringen. Jag tror du kommer att göra ett bra jobb. Alla som har något hum om ditt arbete i riksdagen vet att du är en noggrann och kompetent man som i allt försöker göra sitt bästa. Det är bra.

Välkomme också Lena Liljeroth- Adelsson. Mina kunskaper om din kompetens är betydligt grundare än de om Sten T som ju har kunnat studeras på närmare håll. Men de vitsord som kommit från omgivningen är bara positiva.

Jag tror ni kommer att bli bra ministrar!

Ändå måste man på sin blogg få fundera lite öppet kring regeringar och ministrar, i denna regering liksom i den förra. Är det bara riksdagsledamöter, andra proffspolitiker eller journalister som kan bli ministrar? Var finns de näringslivsföreträdare, forskare, kulturkompetenta o.s.v. människor som kunde komplettera den politiska fingerfärdigheten med annan kompetens? Behövs den inte? Knappast. Vill de inte? Man frågar sig...

Det måste finnas funderingar kring rekryteringen av politiker på alla nivåer, från de små nämnderna i kommunerna till riksdag och regering. Vilka söker sig till politiken? Av vilka anledningar? Vilka söker sig inte till politiken eller bort från densamma? Av vilka anledningar?

De politiska partierna har problem att rekrytera nya medlemmar. Det är ett bekymmer. Om man går djupare in och funderar över vilka kompetenser som saknas i rekryteringsprocessen blir problemet större. För några år sedan, då jag vikarierade för Johan Pehrson i riksdagen, ställde jag en fråga på detta tema till den dåvarande demokratiministern, Britta Lejon. Svaret var att vi måste göra något. Frågan är vad.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Idag stod det övertydligt i NA om hur ni vill höja era egna löner. Bra artikel, avslöjande, iom att du inte svarat här på bloggen varför ni vill göra det.

Nu frågar jag: I valrörelsen stod du och sa: ökad öppenhet. På vilket sätt leder ert KS au till ökad öppenhet? Vad exakt ska de pyssla med?

Staffan Werme sa...

KSAU och KS kommer att dela på KS tidigare funktioner. Det innebär att flera av de frågor som tidigare blev beslutade i korridorer och prång, till exempel i näringslivsfrågor och kring personalpolitik, nu kommer att kunna beslutas och protokollföras i öppenhet. Tydligare. Öppnare. Typ.

Vad gäller arvodena har jag svarat både till NA och i bloggen.