Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-10-02

Trängselskatter

Så har då alliansen kommit överens om att göra det möjligt att införa trängselskatter i Stockholm. Det är bra. Problemet är att motiveringen till accepterandet inte är lika bra.

Ur ett liberalt perspektiv kan trängselavgifter alltid försvaras bara genom att jämföra med en öppen och fri marknad. Tillgång och efterfrågan sätter pris på en vara eller nyttighet. Om inte utrymmet för trafik räcker, är det för billigt att använda "nyttigheten väg". Då måste, enligt förespråkarna av fri prissättning på fria marknader, priset öka. (Nu är det inte så enkelt, men principerna är ganska givna)

På samma sätt är det om man kombinerar miljö och ekonomi. Även miljön har ett pris, eller borde i vart fall ha det. Klimatförändringarna kostar samhället redan idag tiotals, eller hundratals, miljarder kronor per år. I framtiden riskerar vi än större kostnader. Utsläppen av klimatförändrande gaser, där koldioxiden bl.a. från biltrafik är mest framträdande, måste i det perspektivet med bruk av marknadsekonomiska principer bära sina kostnader.

Detta kan också gälla ur ett hälsoperspektiv. Buller och hälsoskadliga utsläpp orsakar både sjukdomar och för tidiga dödsfall.

Tyvärr väljer alliansen bort dessa huvudförklaringsmodeller. Istället säger man att man ska använda avgifterna till att bygga nya motorvägar kring Stockholm. Visst - de kan också behövas. Men det är ett föråldrat argumentationssätt. Världen klarar inte av oljeberoende trafik. Framförallt klarar den inte av de ökningar nya vägar riskerar leda till.

Allians för Sverige har fortfarande mycket att prestera för att skärpa till den gröna profilen. Det finns en risk att man annars blir lika akterseglade som republikanerna och presidenten i USA. Men det verkar som om även dessa krafter nu svänger, i spåren efter orkanen Katrina.

Idag verkar framförallt företagen vara mer medvetna om miljökonsekvenserna av sitt handlande än många partier. Där används marknadsekonomin som en drivkraft för miljöengagemang och ansvar. Det borde i mycket större utsträckning också gälla politiken. Politikerna och politiken får inte bli en bromskloss i miljöarbetet. Oavsett partifärg är det alldeles för ofta så i dagens Sverige.

Inga kommentarer: