Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-10-30

Värderingar

Vad är politikens uppgift? Är den att peta i dagordningar, sitta i ändlösa sammanträden, detaljstyra? Bara av mitt sätt att skriva kan man ana att jag knappast tycker det. Vad är då politikens uppgift?

Min mening är att politiken i allt större grad i framtiden som uppgift kommer att ha att vara värderingsstyrande. Vad innebär då detta?

Svaret är inte självklart. Men i en organisation som verkar i en värld som allt mer karaktäriseras av snabba förändringar krävs att det finns centrala värden som omfattas av alla.

Vilka värden är då det?

Demokrati, jämställdhet, människovärde, ekologisk hållbarhet?

Fina ord. Men med vilket innehåll? Vad innebär människovärde i en värld där religionerna spelat ut sin politiska roll? Vad innebär demokrati i en värld där pengarna styr allt mer? Vad är ekologisk hållbarhet?

Det tål att fundera på. Skärvor av svar kommer att behövas de kommande åren.

Inga kommentarer: