Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-01-10

Det var aldrig allvarligt menat...

Så har man suttit igenom ett möte kring gymnasieskolornas framtid. Jag kan omedelbart erkänna att mina förväntningar inte var så högt ställda. Men det som blev var kanske ännu sämre än förväntat.

Alla partier hade hörsammat inbjudan. Jag gissade att det var fler än jag som trodde att vi skulle ha någon form av underlag att diskutera utifrån. Men det fanns ingenting! Vi har ännu inte sett någon konsekvensanalys av beslutet att lägga ner WUC. Det finns vare sig någon beskrivning kring minskade utgifter eller ökade inkomster. Det finns ingen beskrivning av avd detta innebär för eleverna eller för lärarna. Det finns inga konsekvensbeskrivningar vad gäller påverkan på andra skolor.

Om det funnits någon reell vilja bakom mötet hade vi kunnat förvänta oss ett material som beskrev flera olika alternativ. Vad innebär lokalminskningar på WUC i förhållande till andra skolor? Vilka alternativ finns det och vad har de för för- och nackdelar?

Kristdemokraterna tyckte att det var oppositionens uppgift att ta fram dessa siffror och dessa alternativ. Det är en märklig och rätt odemokratisk syn på de roller som vi har. Majoriteten "äger" alla kommunens utredningsresurser. Deras ansvar är att ta fram relevanta beslutsunderlag. När det gäller nedläggningen av WUC brister det i alla delar. Det finns denna dag inte ett enda tydligt beslutsunderlag!

Nu kommer sannolikt WUC att läggas ner. Det är ett på många sätt orimligt beslut. Man ställer Aspergerelever mot väggen. Man försämrar för vård- och omsorgsprogrammet. Man vet inte hur man ska hantera elever med behov av arbetsmaskiner. Man har inte koll på vad man sparar. Man vet inget om alternativintäkter.

Beslutets enda grund är att sossarna måste rädda sitt skinn när det gäller Rudbecksskolan. Det kommer att innebära stora risker för försämrad kvalitet på undervisning och kunskaper.

Socialdemokraterna vann valen på tre löften: Rädda Rudbeck. Sälj inte ÖBO och höj inte hyrorna. Fler i jobb. Sju månader efter valet ser vi konsekvenserna. WUC läggs ner och Rudbeck blir en spillra. ÖBO rekordhöjer hyrorna. Arbetslösheten minskar. Och kommunens ekonomi går mot botten.

Om två år är det valår. Vi får hoppas att örebroarnas minne är tillräckligt långt.

Bloggar: Kent och Maria och Fredrik och Karin och Niclas

Inga kommentarer: