Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-03-06

Att resa rätt är rätt...

Idag reser en 7-mannadelegation från Örebro till MIPIM, världens största fastighetsinvesteringsmässa, i Cannes. Beslutet om resan, och vilka som reser, och om det finns något syfte med resan, är höljt i dunkel. Det har även här saknats öppenhet från majoriteten. Som vanligt.

Ska man då resa till Cannes för att träffa fastighetsinvesterare? Kanske det. Jag är inte emot att man reser. Kanske är det så att MIPIM-mässan i Cannes också är en bra mässa, även om jag är tveksam. Enligt hemsidan är det över 19000 besökare på mässan. Det är alltså där Örebro kommun med sin 7-mannadelegation ska göra avtryck. Jag är rätt tveksam.

Det finns sannolikt andra möjligheter att prioritera. Men en sådan prioritering förutsätter att det finns en tydlig inriktning på kommunens arbete. Och det finns det inte i Örebro, i vart fall finns det inte någon tydlig offentlig agenda. Kanske har majoriteten en dold agenda vad de vill med sitt deltagande. Men den har inte redovisats på något tydligt sätt för någon annan. Och denna agenda borde ha sin bas i ett näringslivspolitiskt program. Men något sådant finns inte. Så det rimliga borde vara att först skapa basen, ett program för hela näringslivspolitiken, och sedan göra verkstad av det. Istället för som nu tvärsom.

Men den huvudsakliga invändningen är att det ekonomiska läget i kommunen nu är så ansträngt. Den nuvarande majoriteten har hittills inte haft koll på ekonomin. Resultatet 2011 var positivt enbart på grund av tillfälliga händelser. Det underliggande resultatet låg på ungefär 15 miljoner kronor, när det behövs 120 miljoner för att långsiktigt värna välfärden.

Denna brist har inneburit att kommunen nu sparar på välfärden. Förskolorna sparar. Det blir färre vikarier, mindre inköp. Skolorna sparar. Nedläggning av gymnasieskolor är bara en liten del av alla de besparingar på tiotals miljoner som nu kommer. Nyss fick jag info från nämnden för funktionshindrade om besparingar. Och inom äldreomsorgen kommer nu kraftiga indragningar.

Det är i huvudsak två områden som klarat sig. Den ena är samhällsbyggnadsområdet. Det andra är näringsliv. Som vanligt får de mjuka sektorerna bära den tyngsta bördan. De hårda sektorerna klarar sig bättre.

Den prioriteringen är inte rimlig. Politik handlar också om signaler. Och om Örebro kommun väljer att skicka en stor delegation till en mässa, som hittills inte genererat något tydligt resultat till Örebro så är det en signal som är bekymmersam. Äldreomsorgen måste spara. Skolan måste spara. Förskolan måste spara. Men näringslivsarbetet måste inte spara. Det bör man fundera över.

Jag tror att Örebro kommun behöver ha betydligt mycket mer information om hur världen ser ut utanför kommungränserna. Jag tror att vi måste lära oss mer av det som händer bortom Kumla. Men allt detta lärande måste ske i en lokal kontext. Och med en medvetenhet kring mål, medel och prioriteringar. I detta har kommunledningen brustit. Det är illa.

Media: NA, SR Örebro, SVD, GP

Inga kommentarer: