Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-03-08

Vivalla vårdcentral


Ser att Carema ska ta över Vivalla vårdcentral. De köper den av det bolag som hittills ägt den. Är det bra, eller?

De som kommenterat på na.se är naturligtvis upprörda. Nu kommer riskkapitalisterna in och förstör, eller?

Och socialdemokraterna och vänsterpartisterna kritiserar systemet. Det hade varit mycket bättre om landstinget själva fått sköta alla vårdcentraler, eller?

Och hur var det förut, när landstinget ägde Vivalla vårdcentral? Fungerade den bra, med fast anställda läkare på alla tjänster, eller?

Det finns många tankar kring hur valfrihetsreformen som ligger till grund för Caremas köp är upplagd. Det finns säkert förbättringsområden, som inom alla områden. Men det finns en del som talar för att det som nu sker är bättre för främst alla de som behöver en snabb och bra tillgång till vårdcentraler.

Sedan Alliansregeringen öppnade för andra ägare till vårdcentraler har mer än 200 nya vårdcentraler öppnats i Sverige. Men i tre landsting har ingen nyetablering skett. Ett av dessa är Örebro. Här har socialdemokraterna benhårt hållit fast vid att landstinget självt ska göra så mycket som möjligt. Det är inte bra för någon.

Flera landstingsägda vårdcentraler har idag stora problem med tillgång till läkare. Stafettläkarna som hyrs in kostar enorma pengar och skapar dålig kontinuitet för de patienter som behöver dem bäst. De privata har inte samma problem. Är det då bättre  att landstinget äger en dligt fungerande vårdcentral än att Carema äger en vårdcentral som fungerar bra?

Om örebroarna hade fått samma chans som de flesta andra svenskar att få en ökad valfrihet till primärvården, hade det inneburit att vi haft flera helt nya vårdcentraler som hade servat oss. Fler hade kunnat få snabb tillgång till den vård de flesta av oss behöver. Men socialdemokraternas dogmatiska nej-sägande har stoppat denna utveckling. För dem är privata vårdcentraler ett rött skynke, oavsett om det skulle innebära en bättre vård för örebroarna.

Runt om i landet fungerar de nya, privata vårdcentralerna bra. Farhågorna med att de skulle välja bort vissa patienter har kommit på skam. Denna maktförskjutning från politiker till medborgarna har varit en vinstlott för alla. Men inte för örebroarna. Vi har hittills inte fått vara med.

Örebro läns landsting har aldrig haft någon annan majoritet än socialdemokraterna. Örebrolandstinget arbetar fortfarande aktivt mot förändring och förnyelse, mot valfrihet och öppenhet. Dogmatisk tro att landstinget alltid gör allt bäst, dominerar.

Det liberala alternativet är självklart annorlunda. Lämna över makten till örebroarna. Ge oss fler vårdcentraler, oavsett om de är privata eller landstingsägda, och styr med hjälp av uppföljning och kvalitet istället för med förlegade politiska ideologier. Det kan aldrig vara organisationen som ska styra tillgången till vård. Det måste alltid vara patientens behov som sätts i centrum.

Sjukvården står inför enorma utmaningar i framtiden. Vi ska hantera de många som kommer att bli ännu äldre än idag. Vi kommer att behöva hantera en teknisk och medicinsk utveckling som gör det möjligt att bota, läka eller lindra allt fler skador och sjukdomar, men ofta till höga kostnader. Vi kommer att möta människor som är vana att bli behandlade som individer och som inte kommer att acceptera att bli intvingade i en norm som sätts av någon politiker i någon osynlig nämnde. Att i detta läge ständigt säga nej till förnyelse, valfrihet och alternativa driftsformer är en av socialdemokraternas många återvändsgator.

Inga kommentarer: