Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-04-17

Rädda Almbro skola!

Socialdemokraternas skolnedläggningspolitik fortsätter. Efter katastrofen runt WUC tar nu Thomas Esbjörnsson nya tag.

Engelbrektsskolan ska flytta till WUC. Man kan ju fundera varför. Är det inte så enkelt att sälja WUC som sossarna trodde? Får man inte betalt? Då blir ju en flytt av Engelbrekt en möjlighet. Men är det rimligt? Om man flyttar Engelbrekt till WUC kommer små barn att behöva köras runt omkring i centrala Örebro. Och den sista centrala högstadieskolan försvinner. För Esbjörnsson var ju just det centrala läget det viktiga när han lovade att värna Rudbecksskolan till varje pris. Men samma logik gäller uppenbarligen inte för Engelbrekt...

Som vi förstått det har denna fråga diskuterats på kommunalrådskansliet under en tid. Som alla frågor ska naturligtvis vi i Folkpartiet kolla på det underlag som finns och de konsekvenser det får. Men denna gång måste sossarna göra rätt. Fråga först och besluta sedan. Vi kommer att kräva att elever, föräldrar och personal får säga sitt före ett beslut tas, inte efter.

Den majoritet som leds av Lena Baastad har uppenbarligen svårt med dialog. Det är hennes ansvar att se till så dialogen med örebroarna fungerar. Men det gör den inte. Och det är främst inom skolområdet som dialogen saknas. Skola efter skola ifrågasätts, flyttas eller läggs ner. Och det sker över huvudena på örebroarna.

Den senaste (knappast sista) förslaget är att lägga ner halva Almbro skola. Eleverna i årskurserna 4-6 ska flyttas till Almby skola. Det innebär att barn kommer att köras långa sträckor, förbi en väl fungerande skola för att gå i en skola som haft tydliga kvalitetsproblem.

Det finns två fel i socialdemokraternas skolpolitik. Det första är att de prioriterar märkligt. Lena Baastad har valt att spara kraftigt på skolområdet. Under hennes ledning tas resurser på tiotals miljoner från skolan. Istället satsar hon på nya kommunala bolag, enorma kostnader för olika utredningar inom samhällsbyggnadsområdet, riskerar pengar på nya kommunala bolag och nu senast satsar hon 34 miljoner på en parkeringsplats för lastbilar. Den prioriteringen kommer att skapa problem för Örebro i framtiden. Socialdemokraternas nedvärdering av utbildning och studier märks sedan länge i Örebro. SCB kom senast igår med en mätning som visar hur illa länet ligger när det gäller intresse att studera vidare.

Det andra är att det saknas långsiktiga planer. Hela politiken är en radda av nödutryckningar:
Oj - gymnasieskolorna gick faktiskt med förlust. Nu måste vi lägga ner en skola. Vilken har vi inte lovat att bevara?
Oj - vi har för många skollokaler kvar ändå i stan. Vilken skola kan vi flytta? Ska vi leka grisknorrsleken fast med skolor? Den skola som får en nål på sig flyttas?
Oj - de pengar vi ger till skolområdena räcker inte. Våra besparingar märks. Hur ska vi nu göra? Kan vi lägga ner någon skola, men låtsas som om vi inte lägger ner den utan bara flyttar verksamhet?

Helhetssynen saknas. Besparingarna på välfärden märks. Skolområdet påverkas mest. Eleverna drabbas. Och kommunledningen? Lena Baastad är tyst som vanligt. Har Örebro kommun någonsin haft en kommunstyrelseordförande som är så osynlig? Frågan som allt mer måste ställas är vem som styr i Örebro? Vem finns bakom kommunstyrelseordföranden och drar i tåtarna?

Och Thomas Esbjörnsson styr åt alla möjliga håll samtidigt. Mest handlar det om besparingar och om skolorna som någon form av sociala inrättningar. Mycket lite handlar om kunskap, studieresultat och bildning.

Nu ska alltså Engelbrektsskolan flyttas och Almbro skola läggas ner till hälften. Utan konsekvensbeskrivningar. Utan hänsyn till vare sig elever, föräldrar eller lärare. Det är sannerligen dags för en liberal skolpolitik i Örebro!

Media: NA1 och NA2, SR1 och SR2 och SR3, SVT1

Inga kommentarer: