Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-09-28

Lena Lånar (del 2)

Knappt hade bläcket (om det nu funnits något sådant) torkat på förra bloggen om kommunens lånebehov, innan det visade sig att läget är än allvarligare. När kommunen i tisdags hade en så kallad budgetdag, informerades vi åter om hur kommunen ska finansiera sina åtaganden. Och det var ingen rolig läsning. Lite siffror kanske:


3. Finansiering av investeringar 2011 – 2013
                                           
Belopp i mnkr    Bokslut        Prognos        Prognos                     
                           2011            2012              2013      

Investeringar för
kommunens verksamhet 
                           543,0           953,0              862,0                                           

Årets resultat     - 123,1       - 215,0            - 130,0
Årets av-            - 265,7       - 206,0            - 221,0
skrivningar
Försäljningar     -  81,3                     

Behov av nyupplåning för
bolagen                72,9            535,0               511,0

Ta det lugnt Staffan, säger nu något. Du kan väl läsa att det handlar om bolagens upplåning.

Men icke sa Nicke. Kommunen har gjort om hela sin fastighetsförvaltning. I princip alla fastigheter ägs nu av bolag. Och det är bolagen som investerar men kommunen som betalar. När vi gjorde denna förändring var jag medveten om de risker det innebar. En sådan risk är att man gömmer och glömmer lånen bara för att de finns i bolag. Men den nuvarande kommunledningens ointresse och okunskap för och om ekonomi blir det än mer uppenbart.

För det är värre än så. Om man tar med allt som bolagen nu lånar ser det ut så här de tre åren:

2011: 6 682,5       2012: 9368,3        2013: 10 378,0 

miljarder kronor!  MILJARDER KRONOR!!!

Örebro kommunkoncern har skulder på 10,4 miljarder kronor. Av dessa är visserligen just nu knappt 2 miljarder rester av de interna fastighetsförsäljningarna. Men som jag skriver ovan - hur länge kan en majoritet utan ekonomikunskaper och ekonomiintresse hålla fingrarna borta från dem? De borde ha satts in som extra aktiekapital i bolagen, för att värnas från Baastad & Co. Men de 8,3 miljarderna som kommunen riskerar att ha som externa lån 2013 är realia. Och den enda egentliga säkerheten är ÖBOs lågt värderade lägenheter.

Men detta är inte allt. I dessa siffror saknas hundratals miljoner i investeringar. Vindkraftens minst 600 miljoner finns inte med. Flygplatsens 200 miljoner saknas också. Järnvägen till flygplatsen, över 200 miljoner. Idrottshallen i Hjärstaskogen, 150 miljoner. Konserthuset, 70 miljoner. Västerbolagets investeringar i Vivalla, Över 200 miljoner kronor. Påhittade investeringsfonder, 60 miljoner. Det är bara att plussa på och plussa på.

När Baastad & Co avslutar sitt regerande 2014 riskerar örebroarna att vara skyldiga externa lånegivare långt över 10 miljarder kronor. Det innebär att varje örebroare, från den allra nyföddaste till den just döende, är skyldiga bankirer i exempelvis Kina och Mellanöstern, ungefär 75.000:- kronor var. Men de har aldrig blivit tillfrågade om de vill stå i skuld. När Lena Baastad och socialdemokraterna bedrev valrörelse, pratade hon gärna om vad hon skulle göra, men aldrig vem som skulle betala.

För mig som liberal är detta en lek med elden. Lena Baastad lyckas inte klara av att hålla balans i kommunens ekonomi. Verksamheterna går 70 miljoner back just nu, med det nya läraravtalet inräknat och de gömda kostnaderna från kommunen till Futurum fastigheter borträknade. Kraftiga besparingar väntar förskolor och skolor, äldreomsorg och föreningar. Men det verkar Baastad & Co strunta i. Istället för en tydlighet i en långsiktig ekonomi med fokus på välfärd, pytsar de ut pengar än hit och än dit, och vägrar ta ansvar för de besparingar deras politik medför.

Om en vecka får vi se hela deras budget. Den lär prata om allt gott de ska göra. Men bygget är ett bygge av rost och röta. Och de som får betala är de som är i störst behov av en stark och fungerande välfärd.

Inga kommentarer: