Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2013-09-23

Hellre sälja väl, än hyreshöjningar som (s)käl

Folkpartiet står upp för en bostadspolitik som håller ihop. Det gjorde vi förra mandatperioden. Det gör vi idag.

Vår politik bygger på några grunder:
 • Allmännyttan ska ha en social profil. Alla ska ha möjlighet att bo i en bra bostad.
 • Alla bolag ska behandlas lika. ÖBO och privata bolag ska ha samma förutsättningar.
 • Bostadens läge ska spela roll. Det ska vara billigare att bo i Vivalla eller Brickebacken än på Öster eller i centrum.
 • ÖBO ska både sälja, köpa, bygga nytt, bygga om, bygga till, renovera och underhålla sina lägenheter.
 • ÖBO ska vara ekonomiskt starkt.
 • ÖBO ägs av alla örebroare, inte av sina hyresgäster. Därför ska ÖBO ge en god avkastning till sina ägare.

Den politiken skulle innebära att vi hade ett bostadsbolag som var mindre, men vänligare och vassare. Det skulle innebära att vi hade mer pengar till bättre skolor, tryggare äldreomsorg och förskolor. Det skulle innebära att hyresgästerna visste vilken hyra de hade, både på kort och längre sikt.

Den politiken är sossarna i Örebro emot. De är så emot den att de förra perioden försökte få till en folkomröstning om att förbjuda ÖBO att sälja ett litet antal lägenheter. De är så emot den att de utmålade de privata fastighetsägarna till något nästan orimligt ont, kapitalister som bara var ute efter att pungslå sina hyresgäster. De är så emot den att de nu har skapat någon slags tankeförbud. I ÖBO idag är det förbjudet att ens fundera över om man skulle kunna sälja en enda lägenhet.

Socialdemokraternas politik är påstått solidarisk. Men idag rämnade denna "solidaritet" när tidningen Hem och Hyra visade vilka bolag som höjt hyrorna mest. ÖBO ligger i topp. Och skälet är enkelt. När ÖBO genomför en normal renovering saknas ekonomin för att ge hyresgästerna en rimlig hyreshöjning. Istället tar ÖBO ut hela kostnaden på den nya hyran.

Ska man vara konspiratorisk handlar det om att ÖBOs ledning bakvägen höjer hela hyressättningen. Och det kan behövas. För i socialdemokraternas ÖBO räcker inte intäkterna från hyrorna till för att klara av lägenhetsförvaltningen. Om inte ÖBO hade duktiga ekonomer som klarade av att placera pengarna rätt, skulle riskerna för förluster varit stora under mycket lång tid.

Detta är en medveten politik. Lena Baastad, Björn Sundin och Karin Sundin har gemensamt skapat förutsättningarna för rekordhyreshöjningarna. De är arkitekterna bakom den socialdemokratiska "solidariteten" som kan innebära:
 • Hyre(s)höjningar på tiotals procent efter renovering.
 • Högre hyror i Vivalla och Varberga än centralt och på Öster.
 • Ett svagare ÖBO med mindre ekonomiska muskler.
 • Kraftigt ökad upplåning i ÖBO och kommunen.
 • Sämre kommunal ekonomi.

Och de som drabbas mest är de med minst ekonomiska möjligheter.

Mot detta borde Hyresgästföreningen naturligtvis reagera. Jag funderar över vilka proteststormar det hade varit om kommunen fortfarande leddes av en folkpartist. Men när systerorganisationerna (S) och (HGF) sitter i båten, blir det inga proteststormar, inga krav på folkomröstningar, inga demonstrationer, inga namninsamlingar. Istället är det en tillbakadragen ton hos HGFs ställföreträdare. Det är synd. Örebro skulle vara värd en riktig, opolitisk hyresgästförening.

Och som vanligt får tjänstemännen täcka upp när baksidan av socialdemokraternas politik visar sig. Inte berättar Lena Baastad om varför hon driver en politik som gör att de fattigaste i Vivalla inte kan bo kvar.
Inte berättar Björn Sundin om att hans politik innebär att de som bor i Vivalla och Varberga kan komma att få betala mer i hyra än de på Oskarsvägen eller i Krämaren.
Inte berättar Karin Sundin om att hennes politik innebär att ÖBO tvingar de fattigaste att flytta.

Nej - istället får en okänd ÖBO-tjänsteman ta smällen för den socialdemokratiska politiken. Som vanligt...

För oss i Folkpartiet innebär detta bara ytterligare en sporre för att göra Örebro bättre. Vi kommer att fortsätta att kräva att ÖBO både säljer och köper, bygger nytt och bygger om, för att fler ska få bostäder. Vi kommer att fortsätta att kräva att det ska spela roll var man bor, att centrala lägenheter i gamla sekelskifteshus ska kosta mer än lägenheter i miljonprogrammen. Att många lägenheter måste bli billigare för att det handlar om riktig solidaritet.

Det är som vanligt i politiken. Socialdemokraterna sprider många vackra ord omkring sig i flashiga trycksaker och annonser. Men i verkligheten levererar de ett hårdare och fattigare samhälle.

Vi folkpartister är inte lika bra på det flashiga. Inte lika bra på att lova allt åt alla. Men vi ser i alla fall till att de löften vi ger också levereras. För att Örebro kan så mycket bättre. För att Örebro ska vara en stad för utveckling.

Media: NA, SR, SVT, Hem o Hyra

Inga kommentarer: