Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-02-06

Demokrati, Baastad, demokrati!

Det var nog fler än jag som hickade till när man lästa söndagens Nerikes Allehanda (tyvärr ligger inte artikeln ute på nätet). Kommunstyrelsens ordförande, Lena Baastad, visade där vad hon anser om demokrati.

En kort sammanfattning av Baastads demokratisyn: Det spelar ingen roll vad olika nämnder bestämmer. Om ledamöterna där har beslutat "fel", det vill säga tagit ett beslut som går emot någon form av uppgörelse mellan de styrande kommunalråden, så gäller inte det. Då kommer Lena Baastad att se till så att kommunalrådens beslut ändå går igenom.

På kommunfullmäktiges sammanträde i januari ställdes flera frågor kring hanteringen av nedläggningen av Wadköpings Utbildnings Center, WUC. Bland annat hade jag och Lena Baastad en diskussion kring vem som skulle fatta beslutet om WUC. Var det gymnasienämnden, programnämnden eller kommunfullmäktige? Lena Baastad var mycket tydlig: Det var gymnasienämnden och ingen annan som ska fatta beslutet. Orkar man sitta en stund kan man se hela mötet på kommunens hemsida här.

Men det är uppenbart att hennes svar bara gäller om nämnden fattar "rätt" beslut...

Det fanns skäl att ifrågasätta Lena Baastads demokratisyn redan innan gårdagens artikel. När hon skriftligt svarade på frågan om vem som skulle fatta beslutet om WUC, skrev hon att eftersom vi på kommunfullmäktige i januari diskuterade WUC så hade ju kommunfullmäktige ändå fått vara med. Men det är skillnad på att en ledamot i oppositionen ställer en fråga, och att kommunfullmäktiges alla ledamöter beslutar om en strategisk fråga. Kommunallagen är mycket tydlig i detta. Men det brydde sig inte Baastad om. För henne var det glasklart: Gymnasienämnden ska fatta beslutet. Det beslut som nu inte gäller. Att ha en kommunstyrelseordförande som på detta sätt rätt tydligt sätter sig över såväl grunderna för svensk demokrati, som svensk lagstiftning, är rätt illa.

Nerikes Allehanda skriver på dagens ledarsida att det är dags för majoriteten att backa, att göra om och göra rätt. När vi i Folkpartiet presenterade vårt alternativ förra veckan var just detta vårt huvudbudskap. Gör om. Utred ordentligt. Utred alla olika möjligheter, kring alla kommunala skolor. Beakta alla olika utgiftsminskningar och intäktshöjningar. Men framförallt: Se till så att det beslut som tas innebär att den pedagogiska miljön och utbildningarna blir bättre efter beslutet än före.

Vi kunde visa att kommunen, om man tänker i flera steg, kan få intäkter på hundratals miljoner genom försäljningar av fastigheter och byggrätter, samtidigt som man sparar på såväl hyror och gör det möjligt att bygga intressanta kulturfastigheter. Men vi var också öppna med att vårt förslag inte var "sanningen", utan att det sannolikt fanns andra alternativ som måste övervägas.

Socialdemokraterna säger att varje dags försening kommer att innebära att pengarna rinner ur kommunen. Men om de brytt sig om tid, hade de fattat ett beslut om en utredning av gymnasieskolan redan i juni, eller senast i augusti. Ingen helt ny information har kommit till sedan dess, lägets allvar har bara blivit tydligare.

Ibland får man acceptera att man gjort fel, och göra om. Det borde Lena Baastad göra. Istället att för hårdnackat, som Örebros Järnlady, försvara ett dåligt beslut även om det innebär att hon får göra våld på det reglemente som styr kommunens demokrati, borde hon säga: Ja - det kommer att kosta en del pengar att verkligen reda ut vilket beslut som blir bäst. Men vi får ta den kostnaden. För elevernas och demokratins skull.

Media: NA

Inga kommentarer: