Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-10-25

Budgettal

Idag är det budgetdags på kommunfullmäktige i Örebro. Mitt tal kan du läsa nedan.


Ordförande.

Det finns ett annat Örebro.

Framtiden är redan här. Utanför fönstren bakom åhörarna i fullmäktige susar den fram. Förändrar, förnyar. Sliter upp det gamla med rötterna. Krymper världen. Raserar murar och bygger broar. River ner stater och bygger upp samhällen. Får företag att dö och idéer att blomstra. Tar människors trygghet och skapar ny säkerhet.

Förändrar. Förnyar.

Men här inne härskar det förflutna.

Örebro är fortfarande alldeles för mycket av det som en gång var. Tron på det socialdemokratiska folkhemmet. Tron på den värld som kanske fanns där allvisa politiker kunde styra allas vardag. Tron på ett samhälle som kunde styras från ett Rådhus som var centrum i allt.

Men den tiden är förbi. Det är dags för förändring.

Vi måste, mentalt och fysiskt, bryta oss loss från det socialdemokratiska tankegods som påverkat oss alla.

Det som påstår att höga skatter alltid är bäst skatter.
Det som påstår att ÖBO bara ska bygga och köpa, aldrig sälja och förnya.
Det som låser in människor i utanförskapens miljöer bara för att ge politikerna möjlighet att vara de goda gåvornas givare.
Det som förvägrar människor rätten till frihet och valfrihet och hävdar att politikerna alltid vet bättre.
Det som stänger inne medarbetarnas engagemang och kompetens i en detaljreglerande politik, som tränger ända in i klassrummen, ända in i äldreboendenas korridorer. Den som säger: Om du gör något och det blir fel, får du ta hela ansvaret. Och om du gör rätt kommer du inte att belönas. För ingen får vara bättre än någon annan.

Det är dags för förändring.

När vi i Folkpartiet idag lägger vår budget visar vi på en annan väg än den som socialdemokraterna asfalterat under decennier. Vi vill framtid. Vi vill förändring. Vi vill förnyelse.

Örebro kan bättre. Örebro behöver inte vara en förvuxen bruksort, behärskad av enkla låglönejobb. Örebro behöver inte vara en stad där det allsmäktiga kommunala bostadsbolaget lägger sin döda hand över stadens utveckling. Örebro behöver inte vara en stad där vägarna genom staden ses som den viktigaste konkurrensfaktorn.

Örebro kan bli en stad för människor som kan, vill och får utveckla och utvecklas.
Örebro kan bli en universitetsstad, där högkompetenta forskare bygger samhällets osynliga infrastrukturer.
Örebro kan bli en stad för framtidens näringsliv, för entreprenörer inom vård, skola och omsorg, för företag som söker och finner den högsta kompetensen och är villiga att betala bra för den.
Örebro kan bli EN stad, där alla ges samma förutsättningar att verka, utvecklas, studera, känna trygghet.

Men det krävs en kommunledning som vågar.

Vi väljer att sänka skatten. Idag bara med tio öre. Men det är bara första steget. En välskött kommun klarar av att både öka kvalitet och minska kostnader. Det kommer att innebära att fler företag söker sig hit, att det går enklare att rekrytera högkompetent personal, att skattekraften ökar, att välfärden säkras.

Vi satsar på skolan. Ger lärarna det välbehövliga lönelyft de så länge krävt. Ger förutsättningarna för att skapa Sveriges bästa skolor, kommunala och privata.

Vi ger de äldre en reell valfrihet. Ser människan som människa hela livet. Inte som en del av ett grått kollektiv bara för att man fyllt 65, 75 eller 85.

Vi värnar kommunens ekonomi. Bryr oss om att plus och minus ska gå ihop. Håller koll på den låneskuld som nu rusar i höjden. Säkrar välfärden långt bortom nästa val.

Ordförande.

Jag skulle vilja ge örebroarna tre konkreta löften, löften som tar sin grund i den budget vi nu lägger.

För det första: Jag lovar att friheten i Örebro ska växa. Färre politiker med tydligare uppdrag. Ökad valfrihet inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Minskad kommunal byråkrati. Mer pengar i den egna plånboken.

För det andra: Jag lovar att vi när vi vinner nästa val ska se till så att skattepengarna används till det de ska; förskola, skola och äldreomsorg. Inte till kommunala utvecklingsbolag, elithallar i stadens parker eller subventionerade parkeringsplatser för lastbilar.

För det tredje: Jag lovar att vi ska förändra Örebro. Låta Örebro bli en del av den framtid som redan är här. Skapa trygghet, inte i det bestående, utan i insikten om att vår framtid och vår trygghet ligger i att vi kommer att bli bäst på att hantera förändringen och förnyelsen. Med mest kunskap. Med starkast näringsliv.


Ordförande.

Det finns ett annat Örebro.
Framtid.
Förändring.
Förnyelse.

Det är dags för ett liberalare Örebro.

Bifall till Folkpartiets budgetförslag.

Media: NA-ledarblogg, NA

Inga kommentarer: