Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-10-24

Stoppa hallen!

I kväll har Björn Sundin haft möte kring den hall han lovat att bygga. Löftet gällde en hall för föreningarna i Vivalla. Nu bygger han en för eliten och lägger den i Hjärstaskogen. Vivallaborna får "glädja" sig åt att stå vid sidan om och titta på elitlagen som ska träna i den fantastiska anläggningen...

På mötet sa Björn Sundin flera intressanta saker. Bland annat att skälet att hallen byggs just är löftet att bygga. Inte att några föreningar vill ha hallen. Inte att idrottsrörelsen vill. Utan att han har gett ett löfte. Snacka om omnipotenta politiker. Där politiken är i centrum och alla ska förhålla sig till de stora politikerna med de rätta idéerna.

Annars fanns på mötet åtminstone sju Vivallaföreningar som protesterade mot hallen. Men det bekom inte Sundin. Han har ju lovat...

Och det är så tragiskt att följa socialdemokraternas syn på örebroarna och deras medinflytande. Björn Sundin talar på mötet om "medborgardialog". När vi var vid makten tog vi fram en handbok i medborgardialog. Det handlar om att involvera medborgarna tidigt i processen för att de verkligen ska kunna påverka. Och att hela tiden lyssna och återkoppla.

Men Björn Sundins socialistiska, eller ska man kanske säga totalt politikercentrerade, "medborgardialog" handlar om att han som politiker bestämmer allt viktigt. Han bestämmer att en hall ska byggas. Han bestämmer måtten, tar fram ritningar och planer. Han bestämmer att hallen ska läggas i en skog som tidigare varit skyddad. Han bestämmer att kommunen har råd med de miljoner hallen kommer att kosta varje år.

Och medborgarna då, vad får de dialoga om? Jo - om man kan använda hallen till något annat än fotboll. Eller kompensationsåtgärder för den skog som ska fällas. (Kompensationsåtgärder för att man bygger i en park - är det att Sundin ska plantera fler träd tätare???) Små detaljer som inte påverkar Björn Sundins masterplan - han ska ju kunna gå runt i Vivalla inför valet 2014 och berätta om att han uppfyllt sitt löfte. Monumentet över den store politikern står klart. Och örebroarna får betala...

Runt om i Örebro pågår nu samtal kring många föreningars styrelsbord. Det växer en rörelse mot hallen i Hjärstaskogen. Det finns så många ledare, tränare, föräldrar och aktiva som ser Björn Sundins löfte som ett hot mot den egna verksamheten. För var ska Sundin ta de 15 miljonerna per år som hallen kostar?

Det sannolika är att det är de andra föreningarna som får betala. Med lägre föreningsstöd. Med sämre driftbidrag. Med färre konstgräsplaner. Med stopp för enkla hallbyggen. Men för en samhällsbyggande politiker som vet allt bäst själv spelar det ingen roll. Det är de egna löftena som ska uppfyllas. Det är de egna monumenten som ska byggas.

Jag har ett mycket tydligt löfte till alla örebroare, men speciellt till alla er föreningsaktiva runt om i Örebro:

När Folkpartiet vinner valet 2014 kommer vi att stoppa elithallen i Hjärstaskogen. Och vi ska göra allt vi kan för att bygget inte ska komma igång före 2014 för att göra det möjligt att spara de pengar som Björn Sundin nu vill slösa ut. Vi kommer att lyssna på er föreningsaktiva, och förbättra era villkor istället för att bygga monument över politiker.

För Örebros skull. För idrottens skull. För naturens och parkernas skull.

Media: NA1, NA2, SR, SVT

Inga kommentarer: