Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-10-03

Kulturhusbluffen, eller Lena Lånar (del 3)

Idag presenterade SKDC-kommunledningen planerna på ett nytt kulturhus. Det är egentligen en följd av ett socialdemokratiskt förslag som först formaliserades för ungefär 10 år sedan och som sedan blev en moton 2008.

Tanken har hela tiden varit att bygga ett nytt stort kulturhus på parkeringsplatsen bredvid det gamla riksbankshuset och konserthuset. Huset skulle rymma såväl bibliotek som andra arenor för kulturen. Visst låter det bra?

Under den förra perioden prövade vi frågan. Vi vägde kostnaderna för investeringen mot andra kostnader. Vi funderade över vilka intäkter vi kunde få genom försäljning av byggrätter. Vi vägde och avvägde. Och vi kollade med den dåvarande oppositionen vilka resurser de då var villiga att tillföra Svenska Kammarorkestern. Svaret var ganska tydligt. Socialdemokraterna var inte intresserade av att öka kostnaderna för orkestern. Snarare handlade det om att minska kommunens utgifter.

Det blev egentligen ingen svår fråga. Investeringskostnaderna skulle bli betydligt över 500 miljoner kronor, och då var det utan bibliotek. Med ett bibliotek landar vi säkert på några hundra miljoner till. Intäkterna för byggrätter handlade om en tiondel av kostnaderna. De årliga kostnadsökningen för Svenska Kammarorkestern och kulturen i det blivande kulturhuset låg i storleksordningen 50 miljoner kronor, lågt räknat.

För mig som styrde då var det viktigt att ha en ekonomi i balans. Välfärden kräver det. Det handlar om att eleverna i skolan ska få rätt förutsättningar, nu och i morgon. Det handlar om att vi har tillräckliga resurser för att trygga äldreomsorgen. Det handlar om att värna de sårbaraste människorna i Örebro, att ge välfärd till de som verkligen behöver det.

Mitt minne var i alla fall så långt att det sträckte sig till mitten av 1990-talet då socialdemokraterna tvingades att sälja kommunens guldkalv, Örebro energi, för att betala av på de lån som riskerade att tränga ut välfärden för örebroarna.

Men den nuvarande kommunledningen har inte det minnet. Jag har i en tidigare blogg visat på låneskuldens ökning med hittills fattade beslut. Men nu blir listan allt längre:
Sundinhallen i Vivalla  150 miljoner
Kulturhuset                   750 miljoner (?)
Vindkraft                       600 miljoner
Flygplats                       200 miljoner
Västerbolaget                200 miljoner (?)

Summa                        1900 miljoner, eller 1,9 miljarder, eller 1.900.000.000 kronor eller enkronor som staplas från Örebro till Milano...

Och då finns, som ni ser, inga investeringar i välfärd med. Och löfteslistan kan göras längre...

Tillsammans med nuvarande satsningar innebär det risker för en ökad låneskuld på upp emot 4,5 miljarder kronor. Av dessa ska kommunen direkt finansiera 2,6 miljarder. Det innebär ökade kostnader varje år på 250 - 300 miljoner kronor med dagens ränteläge.

Och de underliggande fakta 2012 är att kommunens verksamheter går mer än 50 miljoner kronor back. Det är kraftiga besparingsförslag i skolan. Äldreomsorgen går på knäna. Funktionshindrade ställs i kö.

Och vad händer om riksbanken har rätt och räntan fördubblas de kommande åren?

Jag påstår rent frankt att ingen i den nuvarande kommunledningen har någon som helst ekonomisk kompetens som behövs för att leda en kommun. Jag gör det efter att ha talat med tjänstemän på flera olika nivåer, som beskriver sina kontakter med kommunledningen om ekonomi som att tala med en vägg. Det finns inget intresse. Det är inte ekonomin som styr. Politiken har frigjort sig från världen och surfar fritt i det röda, där pengar och resurser flödar ur ett ymnighetshorn.

Det finns ett problem som är större än de flesta i det som nu sker. Socialdemokraterna och deras stödpartier kan ända fram till september 2014 sätta igång ett antal kostsamma projekt som är svåra eller omöjliga att avsluta. De sätter sprätt på pengarna, men någon annan får ta ansvaret när räkningen ska betalas.

Ibland funderar jag på om Baastad & Co egentligen redan nu planerar för en valförlust. För vem vill ta ansvar för en kommun där räntorna på lånen tränger ut elevernas rätt till kunskaper, de gamlas rätt till trygghet och de funktionshindrades rätt till ett fullvärdigt liv?

Media: NA, SR Örebro, SVT Tvärsnytt


Inga kommentarer: