Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-10-06

Intressant opinionsläge, även lokalt

I dagens demoskop är Alliansen betydligt större än de befintliga alternativen. S och MP får på riks knappt 41 % mot Alliansens 46 %. Om, vilket sannolikt allt färre tror, ett alternativ med S, V och MP skulle vara möjligt på riksplanet, innebär det att Alliansen och de rödgröna är jämbördiga. Frågan är vad MP i så fall väljer, ett samarbete med S och V, beroende av aktivt och passivt stöd av SD, eller en stabil majoritet med Alliansen. Man kan ju bara gissa...

Det finns andra intressanta aspekter på det som nu händer i svensk politik. En av dessa är hur ett riksvalresultat skulle slå igenom lokalt. Jag har använt valmyndighetens eget mandatberäkningsprogram och fått fram följande:

S får  21 mandat
M får 20
MP får 5
FP får  5
SD får 5
V får 4
C får 3
KD får 2

Mandatställningen blir följande:
S+KD+C får 26 mandat tillsammans.
FP+M+MP får 30 mandat tillsammans.

Ett maktskifte ligger nära.

Det sannolika är också att vare sig KD eller C kan tillräkna sig några stödröster från vare sig M eller FP lokalt. Förra valet märkte vi en tydlig överströmning av oroliga örebroare som de sista dagarna valde såväl C som KD istället för FP för att försöka rädda dem kvar i fullmäktige. Nu, efter att ha fått en socialistisk regim med C och KD som stödpartier, finns det inga skäl för allmänborgerliga örebroare att rösta på de två partierna. En röst på C eller KD kan lika gärna vara en röst på socialdemokraterna som på alliansen.

Det ligger kanske närmare till hands att vi efter valet 2014 kan se en ny trepartimajoritet formas i Örebro. Moderaterna under Anders Åhrlin fortsätter sin pragmatiska vandring som välfärdsparti. Miljöpartiet under Ia Malmqvist och Fredrik Persson vill, som partiledningen, forma sitt parti till ett liberalt grönt parti. Och Folkpartiet stärker sin liberala framtoning. Denna formation skulle kunna innebära spännande tankar för ett liberalt och grönt Örebro, med tillväxt och med välfärd istället för med slöseri och investeringar i socialistiska monument över politiker som ser sig själva som alla goda gåvors givare.

Det blir ett par spännande år framöver.

Media: EX, SVD,

Inga kommentarer: