Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-10-22

Etablering eller ej?

Folkpartiet i Örebro har kontinuerliga luncher där vi möter olika samhällsföreträdare. Som det fattiga parti vi är, samlas vi på partiets kansli. Vi bjuder på en enkel soppa, en smörgås med ost, dricka och kaffe. Vi kan inte vara mer än 14 pers innan lokalen blir för trång. Men det är också en tanke bakom detta. När antalet personer överstiger dussinet blir samtalet mer i behov av en samtalsledare. Och vi vill inte ha ett sådant samtal. Vi vill söka ett fritt, levande samtal.

I dag träffades vi kring frågan om hur vi klarar av att etablera nya svenskar i Örebro och Sverige. Och det var en rätt dyster bild som målades upp. Samtidigt som vi måste förstå att vi alltid är problemorienterade, att vi inte ser det som går bra, kan vi inte heller blunda för problemen. Och de finns.

Örebro har tyvärr en historik av en framgångsrik utanförskapspolitik. Alldeles för många människor har hamnat i utanförskapets fällor i Örebro. Under 1990-talet grundlades dagens problem med sjunkande skolresultat, höga arbetslöshetstal, stor otrygghet och liten föreningsaktivitet inom de stora 60-talsbostadsområdena. Och utvecklingen bara fortsätter.

Just nu försöker socialdemokraterna hantera problemet genom att "ge" folk jobb. Man startar bolag som har till huvuduppgift att just ge Vivallaborna jobb. Man skapar projekt inom kommunen som just ska ge Vivallaborna sysselsättning. Men samtidigt som man fokuserar på Vivalla (kanske av den anledningen att man i val och omval gick där och personligen lovade jobb) glömmer man Brickebacken, Varberga, Oxhagen, Baronbackarna, Tornfalkgatan och så vidare. Och man ser inte heller de jobb som trängs ut från privata aktörer.

Jag har tidigare skrivit om Södertälje som den ort Örebros socialdemokrater valt att använda som förebild. Ingen bra förebild, menar jag. Södertjäljes socialdemokratiska politik har lett till högre arbetslöshet än i övriga Sydstockholm och sämre tillväxt. Och det är i de fotspåren Örebro ska gå...

Etablering handlar om jobb. Det handlar om riktiga jobb och om att skapa möjligheter för fler att bli sin egen lyckas smed. Dagens och framtidens utmaning handlar om att inte bara hitta jobb åt invandrare i befintliga företag, utan om att skapa fler, nya, växande företag i fler, nya, växande branscher. Arbetsmarknaden får inte bli förstelnad. Det måste skapas fler jobb som inte finns idag, som kanske har funnits men försvunnit, eller som ingen ens tänkt på.

Och vi politiker ska inte skapa jobben, inte hitta på dem, inte göra dem. Vi ska som mest skapa de bästa förutsättningarna för att individerna, företagen, entreprenörerna, ska göra det själva.

Men det finns andra problem med etableringen just idag.

Örebro är fortfarande en tillväxtort. Tillväxttakten är hög. Men bostadsbyggandet lågt. Så var ska de nya örebroarna bo? Som nyanländ har du knappast möjlighet att köpa dig en bostad. Och med de sammanpressade hyresnivåerna som finns i Örebro idag tack vare ÖBOs monopolistiska ställning, byggs för få hyresrätter, skapas för få billiga hyresrätter, ges för dåliga förutsättningar för olika människor med olika behov.

Invandringen kommer sannolikt att öka de kommande åren. Syriens inbördeskrig är en orsak. Ändrad bedömning av rätt till anhöriginvandring en annan. Vi vet inte ännu hur det blir. Men det finns ökad sannolikhet.

Så var ska dessa människor bo? Och om de inte hittar någonstans att bo, hur ska de då hitta arbete?

Migration, integration och etableringspolitik är centrala frågor för framtidens politiska landskap. Det handlar om enskilda individers framtid och tillväxt. Och det handlar om städers och samhällets framtid och tillväxt.

Det finns inga enkla svar på frågorna hur vi ska hantera migrationen, integrationen och etableringen av nya svenskar i det svenska samhället. Men vi måste fortsätta att ställa frågorna och söka svaren.

Inga kommentarer: