Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-12-03

Ytterligare ett val(s)vek - denna gång ÖBO

Karin Sundin (s) ville i årets hyresförhandling inte gå ut med något sifferbud från ÖBO; där hon är styrelseledamot. Jag förstår det. För hon styr ett företag som inte fungerar.

När socialdemokraterna återtog makten efter valet 2011 var ett av skälen att de uppbådade så gott som alla ÖBOs hyresgäster i sin kamp mot de försiktiga försäljningar av ÖBO-lägenheter som vi i Koalition Örebro genomförde. Det var namnlistor med krav på folkomröstning. Det var flygblad och affischer i ÖBOs trappuppgångar. Det var dörrknackning med berättelser om hur illa det skulle bli för ÖBOs hyresgäster om vår politik fick fortsätta.

Och de vann.

Problemet var att de (som vanligt) inte berättade hela sanningen. Då hade kanske resultatet blivit annorlunda.

För sanningen är att ÖBOs hyresförvaltning gått rätt knackigt under lång tid. Det är inte hyresgästernas hyror som gjort så att ÖBO klarat av att gå ihop. Det är istället de som hyr affärslokaler, men framförallt dugliga tjänstemän på finanssidan, som klarat jobbet. Det är de som fått ett minus till att bli ett plus.

När vi insåg det i den koalition jag ledde, och samtidigt såg de enorma utmaningar ÖBO har vad gäller underhåll, renovering och nybyggnation, visste vi att det bara fanns tre alternativ för ÖBO:

1) Alla Örebros skattebetalare skulle betala för att bolaget inte klarar av sin uppgift. Det är både fel och omöjligt. Det finns inga skäl att villa- eller bostadsrättsboende ska betala delar av hyresgästernas hyror. Dessutom förbjuder numera lagen det.

2) ÖBOs hyresgäster skulle drabbas av stora hyreshöjningar. Vi talar här om tvåsiffriga tal, kanske 15 % vissa år. Är det en rimlig politik? Knappast.

3) Vi genomför strategiska försäljningar, stärker bolagets kapitalbas och använder pengarna för underhållet. Det innebär fortfarande behov av hyreshöjningar men inte i samma storleksordning.

Vi valde den tredje vägen. Socialdemokraterna valde väg två. Men Karin Sundin, hennes make Björn och Lena Baastad som var ute och kampanjade hos ÖBOs hyresgäster "glömde" uppenbarligen att berätta om vad som skulle komma när försäljningsarbetet stoppades.

Nu ser vi följden. En vanlig renovering (enligt Karin Sundins ord) kan innebära en hyreshöjning på 40 %. Och bolaget fortsätter att blöda. ÖBO gör underskott i år igen. Och frågan är när det vänder. Hyresförvaltningen går helt enkelt inte bra.

Karin Sundin har hållit en mycket låg profil utåt, liksom Lena Baastad, i den fråga de borde fronta i. ÖBOs hyresgäster borde ställa de båda mot väggen och fråga vart deras politik leder. De borde berätta om hur stora hyreshöjningar som de kan räkna med de kommande åren. De borde berätta om riskerna för att underhållet blir sämre och skjuts på framtiden. De borde berätta om att bolaget kanske inte kommer att ha råd att bygga så mycket nytt som det borde.

Och för alla örebroare borde de berätta om vilka risker som finns med ett bolag som inte går ihop. Men de kommer inte att göra det. Istället kommer de att fortsätta berätta sagan om att bara ÖBO garanterar det goda hyresboendet i Örebro i förhoppning om att åter vinna hyresgästernas röster. Men frågan är om det går. Eller kanske mer - om Karin Sundin och Lena Baastad är så cyniska att de låter ÖBO fortsätta att försvagas för att de själva ska vinna röster.

För oss i Folkpartiet är den nu förda politiken en återvändsgränd. ÖBO måste vara ett starkt bolag, där plus och minus går ihop, där bolaget visar överskott varje år. Där överskotten används till nybyggnation, renovering och underhåll. Och där hyresgästerna kan vara trygga i att bolaget inte tvingas till tvåsiffriga hyreshöjningar. Då krävs fortsatta strategiska försäljningar. Det är rätt politik för en stad som växer och för hyresgäster som vill ha ett gott och tryggt boende.

I förra mandatperioden och i valrörelsen var Hyresgästföreningen en trogen bandhund till socialdemokraterna. Frågan är hur de ställer sig nu. Det finns tecken på att även denna gamla rest av det korporativistiska socialdemokratiska samhället nu rasar. Det vore en välgärning. För hyresrätten. För hyresgästerna. För örebroarna.

Medai: SR Örebro

Inga kommentarer: