Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-12-13

Forskning och utveckling

I tisdags fattade den nuvarande majoriteten ett beslut om en ny policy för forskning, utveckling och innovation. Det låter väl bra. Problemet är att policyn knappt innehåller något om forskning, mycket litet av utveckling och knappt någon innovation. Den är flera steg bakåt jämfört med det universitetssamarbete som kommunen inledde 2007 och som för denna gång avslutades med att kommunens stöttning var en bidragande faktor till universitetets läkarlinje.

Majoritetens "FOU"-policy handlar om att man ska delta i Science Park-arbetet, stötta universitetet i frågan om civilingenjörsutbildningen, på nåt obegripligt sätt jobba med grundutbildningen vid universitetet och sedan köpa någon oklar form av stöttning inom skolan och det sociala arbetet.

Men det finns ingen framsynthet överhuvudtaget. Forskningen lyser med sin frånvaro. Någon annan ska hantera innovationsfrågorna. Kommunen ska stötta några saker men det är oklart vad stöttningen innebär. Det är bara ett område som är tydligt. Kommunledningen vill ha en satsning på logistik som gör att Örebro är på plats 2-3 i norden vad gäller logistik. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna regerar. Socialdemokraterna i form av de vanliga sossarna och i form av Lennart Bondeson, kristdemokraten som ofta för en mer socialdemokratisk politik än socialdemokraterna själva...

Jag var på kommunstyrelsens utskott tydlig med att vi från Folkpartiet tyckte att policyn var för dålig. Men vi ville ha en diskussion om hur vi gemensamt kunde förändra den. Men Bondeson inte bara stängde dörren för samtal. Han låste den, kastade bort nyckeln och spärrade av området. Samtal och diskussioner får uppenbarligen inte plats i vare sig Bondesons eller Baastads värld.

Man kan undra vad de är så rädda för?

Vi i Folkpartiet har utarbetat ett eget förslag till FOU-strategi. Vi ville diskutera. Vi menar att forskning och utveckling, universitetet och innovatoner, är de viktigaste förändringsfaktorerna för Örebro. Därför vill vi utveckla Örebro till en universitetsstad, inte förbli en stad med ett perifert universitet. Vi vill att Örebros näringsliv ska kännetecknas av företag med högt kunskapsinnehåll och stora behov av hög kompetens hos medarbetarna, där lager och lastbilar är ett komplement och inte huvudsaken.

Vad innehåller då vår policy? Låt mig visa på några konkreta saker:Vi tycker dels att kommunen ska jobba med sin egen organisation. Därför vill vi:

1)   Införa möjligheter för medarbetare inom samtliga kommunala verksamhetsområden att kombinera forskning och arbete genom att speciella forskartjänster tillskapas.
2)   Införa lektoratstjänster i grund- och gymnasieskolan för disputerade pedagoger.
3)   Införa lektoratsliknande tjänster i förskolan för disputerade pedagoger.
4)   Införa speciella tjänster för sjuksköterskor som disputerat.
5)   Införa speciella tjänster för socionomer som disputerat.

Sen tycker vi att kommunen ska jobba ihop med universitetet kring reell forskning. Därför vill vi:

6)   Att Örebro kommun finansierar en professur inom det pedagogiska området.
7)   Att Örebro kommun finansierar en professur inom vårdvetenskapsområdet.
8)   Att Örebro kommun medfinansierar forskarinsatser inom området stadsmiljö och stadsutveckling.
9)   Att Örebro kommun medfinansierar forskarinsatser inom området civilsamhälle.
10)              Att Örebro kommun agerar som medfinansiär till forskningsmiljöer inom andra, för kommunen intressanta och prioriterade, vetenskapsområden.

Men ett universitet finns också i en omgivning. Däärför måste vi jobba både med universitetsområdet och med staden. Studenterna, forskarna, lärarna – alla som finns vid universitetet måste känna att Örebro är rätt plats för dem. Därför vill vi också:

11)              Underlätta planering för om- och nybyggnation i och kring Örebro universitet.
12)              Tillsammans med universitetet samverka kring organisationsformer som gör det möjligt för universitetet att utvecklas.
13)              Tillsammans med universitetet arbeta för en attraktiv miljö på campus.
14)              Tillsammans med universitetet och privata aktörer arbeta för att ett tillräckligt antal studentbostäder finns tillgängliga vid terminsstart.
15)              Tillsammans med universitetet samverka för en stadsmiljö som är attraktiv för såväl studenter som personal på Örebro universitet.Tillsammans med universitetet arbeta för effektiva kommunikationer mellan universitetet och stadens centrum, liksom från Örebro till andra relevanta orter i och utanför Sverige.


Rätt mycket av detta kostar pengar. Det vill vi i Folkpartiet vara tydliga med. När kristdemokraterna drar ner resurserna till forskning och utveckling och ersätter dem med pengar till husbyggen, och dessutom inte med ett ord nämner vad deras nya policy ska kosta, så visar vi vad vi vill. Vi vill att en procent av kommunkoncernens omslutning ska användas till FOU-kostnader. Det innebär att såväl bolagen som själva kommunen ska satsa i detta. Inom några år innebär det en kostnad för kommunen på 70 miljoner. Det är mycket pengar. Men vi väljer detta istället för att slösa på p-platser för lastbilar, på monument i form av fotbollshallar, på hundratals politiker som inte beslutar något, på en övertung kommunal administration.

Örebros framtid bygger i stor utsträckning på hur vi klarar av att skapa en förändringsinriktad miljö. Vi måste börja konkurrera globalt. Det räcker inte att vara bäst i Närke, eller att tycka att vi är bättre än Västerås. Våra konkurrenter finns överallt; inom EU, i Kina och Sydostasien, i det snabbväxande Afrika, i Indien, i Nord- och Sydamerika. Vår framtid bygger på att vi blir attraktiva för människor som kan skapa sin egen framtid och dra med sig sin omgivning i förändringen.

Även i denna fråga, som borde vara en av dem där den politiska samsynen är stor, är det uppenbart att det finns en enorm skillnad mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Vi vill framtid. Vi vill forskning. Vi vill förändring. Vi vill universitet. De vill lastbilar. De vill lager. De vill gator och vägar. Tydligare kan inte skillnaden bli.

Media: NA


Inga kommentarer: