Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2012-12-14

Be(s)paringarna börjar synas


Gång på gång går socialdemokraterna och deras stödpartier ut med mediala utspel om olika satsningar. Idag är det de äldre som ska få bättre mat. Det handlar om en satsning på några hundratusen här, och en satsning på någon miljon där. Det är bra gjort att få media att gång efter gång köpa den verklighetsbild av satsningar som majoritetens många kommunikatörer gör.

För verkligheten är en annan. Visst satsar man lite, men man sparar stort.

Redan när deras budget togs var det tydligt att det skulle komma sparbeting. Utifrån de siffror de själva angivit i budgetförutsättningarna kunde man räkna fram följande siffror:

Barn och utbildning måste spara:  25,1 mkr
Social Välfärd måste spara:  52,7 mkr
Vuxenutb. arbmarkn:  50,4 mkr

Och nu börjar detta märkas. I skolnämnd efter skolnämnd tas nu budgeten för 2013. Det handlar om miljonbesparingar på barnen i förskola och grundskola. Vill man exempelvis se hur det ser ut i skolnämnd Sydost, kan man titta på hur budgeten ser ut här.

Det handlar om rätt många miljoner. Dessutom pekar prognosen på ett underskott i storleksordningen 6 miljoner kronor som också måste hämtas in. Det var ganska klart att socialdemokraternas budget även för 2012 var för snål vad gäller skolorna och förskolorna. Nu ser vi resultatet.

Men det är inte bara inom skolområdet som besparingarna nu slår hårt. Inom Social Välfärd får nu äldreboendena anpassa sig efter trängre kostymer. Det kommer inte att finnas pengar till det man borde göra. Besparingarna kommer att komma som brev på posten. Vi ser redan nu gigantiska besparingar på servicen för de funktionshindrade. Där är besparingarna 8 miljoner, eller 18 tjänster, du kan läsa mer här.

Tyvärr tar ingen majoritetspolitiker på sig ansvaret för besparingarna. Det får tjänstemännen göra. Fast prioriteringarna vilar på Lena Baastads axlar. Frågan är hur länge hon kan smita undan, hålla sig dold, välja tystnadens politik.

Samtidigt finns det pengar till annat. 150 miljoner till en elithall för fotboll i Hjärstaskogen. 100 miljoner till massa politiker och en enorm byråkrati. 35 miljoner till en parkeringsplats för lastbilar. 15 miljoner till flygplatsen. Några miljoner till att utreda att järnvägen ska ligga där den ligger. Och så vidare. Och så vidare.

Folkpartiet har gjort en annan prioritering. Vi valde att prioritera barn och unga, gamla och funktionshindrade, i vår budget. Den hade inneburit slopade besparingskrav på förskolan och skolan, en stabil utveckling inom äldreomsorgen och en trygghet för de som är i behov av service från kommunens LSS-verksamhet.

Det spelar roll hur man röstar. Det spelar roll hur partier agerar, före och efter val. Socialdemokraterna hade en politik före valet, och driver en annan efter. Folkpartiet driver samma politik, före som efter val.

Media: SR

Inga kommentarer: