Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2013-01-17

Hemligheter kring elithallen

eller - var ska bilarna parkera?

Jag har plockat ut en karta från orebro.se över Nya Hjärsta och Hjärstaskogen. Den ser ut så här:

Den nya elithallen för fotboll kommer enligt förslaget att ligga längst till höger i parken, grönområdet mellan Vivalla, högst upp och Nya Hjärsta. Placeringen av hallen finns beskriven i planprogrammet som man kan hitta på kommunens hemsida, här.

I programmet kan man läsa om trafik och parkeringsplatser. Så här står det om parkeringsplatser:


Innanför området som avgränsas av Vivallaringens södra gata, motorvägen och Hedgatan finns inga allmänna parkeringsplatser, förutom korttidsparkering (15 min). På Vivallaringen vid planområdet tillskapas ca 25 bilplatser vid gatuombyggnaden. Huvudledsregleringen tas bort på Vivallaringen från Poesigatan till Visgatan, vilket gör att det blir tillåtet att parkera på ena sidan av Vivallaringen. Detta ger ca 270 bilplatser totalt. Gångavståndet blir då högst ca 800 meter, vilket är fullt rimligt. Det saknas (480-270=210) Det saknas ca 210 bilplatser.

Antagandet om att det saknas 210 parkeringsplatser grundas på den snälla tolkningen att hälften av alla besökare till hallen kommer att gå, cykla eller åka buss. Men eftersom hallen är tänkt att vara av nationellt intresse, och är tänkt att fungera för mässor, utställningar och idrottsevenemang av nationellt intresse, är risken att betydligt fler kommer att ta bilen. Det är långt att cykla från Köping, Västerås eller Karlstad...

Så när det är stora evenemang i hallen (något som är nödvändigt för att få ekonomin att gå ihop) kommer hundratals bilar att behöva parkera någonstans. Var ska de då parkera?

Jag försökte få Björn Sundin att svara på det när vi beredde ärendet på kommunstyrelsen i tisdags. Men han vägrade. Samtidigt twittrade jag med Thomas Esbjörnsson. Han försökte i det längsta att undvika svaret. Men till slut twittrade han:

Hjärsta förstås, men framför allt Vivalla och Boglundsängen samt Baronbackarna.

Det intressanta i Esbjörnssons twitter är att han inte verkar ha läst planprogrammet. Vivalla är redan medräknat i programmet. Och till Boglundsängen är det 1 km att gå. Det är nästan lika långt som till den västra utkanten av Nya Hjärsta. Och hela Gamla Hjärsta hänger med.

Risken finns alltså att hela Gamla Hjärsta och hela Nya Hjärsta blir parkeringsplats för de bilar som inte får plats vid hallen. Det är det som Björn Sundin inte vill säga. Två områden som varit barnvänliga, som varit lugna, kan nu få hundratals bilar parkerade överallt. Utanför tomter. Utanför lekplatser. Utanför parker.

Men än värre är att Björn Sundin håller på med ett hemligt projekt om att öppna gator runt om i Örebro. Två av dessa gator är Skördevägen och Slättvägen. Skördevägen går genom Nya Hjärsta från första avfarten från Varberga och rakt in i området. Slättvägen är tredje avfarten och mot Vivallakullen. För att lösa trafiksituationen, bland annat för idrottshallen, riskerar två lugna villagator att bli genomfartsgator. Vad det skulle innebära för barnens trygghet och områdets karaktär är inte svårt att räkna ut.

Men Björn Sundin vill inte säga något om detta. När jag lyfter frågan på kommunstyrelsen blir han arg och säger ungefär att om vi i oppositionen lyfter fram andra hemliga frågor kommer han att se till att vi inte får någon information alls.

Men vore det inte lämpligt att berätta för Hjärstaborna och de som bor i Nya Hjärsta om konsekvenserna med den nya elithallen. Är inte det en av demokratins grundvalar, att människorna, örebroarna i detta fall, ska få vara delaktiga och väl informerade om vad som händer, sker och planeras?

Det finns flera skäl att säga nej till elithallen i Hjärstaskogen. Tryggheten för barnen i Hjärsta och Nya Hjärsta är ytterligare ett.

Inga kommentarer: