Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-11-08

Arbetstidsregler

Ibland är EU märkligt. Ganska ofta förresten. I vart fall när man betraktar det hela utifrån.

EU verkar ha beslutat om arbetstidsregler som egentligen ingen vill ha. Men eftersom det inte finns någon majoritet för något annat förslag så gäller det gamla beslutet som inte någon egentligen vill ha. Typ.

Den svenska regeringen tycker inte att arbetstidsreglerna är speciellt vettiga. Jag delar den åsikten. Det finns många skäl. Folkpartisten Carl B Hamilton redogör för en massa av dem i sitt senaste nyhetsbrev.

Jag skulle bara vilja ta upp ytterligare ett: Varför är en reglering av arbetstiderna viktigare än en europeisk agenda mot klimatförändringar, giftspridning, havsmiljö? Till skillnad från arbetstidsregleringar, som mycket väl kan vara nationella, är dessa tre miljöfrågor klart internationella. I det ena fallet orkar inte EU ens fatta beslut om minimiregler. I det andra fattar man så långtgående beslut att egentligen ingen vill acceptera det hela.

Ibland är EU märkligt.

Inga kommentarer: