Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-11-30

Knäproblem med möjligheter

Opererade knäet i tisdags. Menisken fixades till via ett par hål i knäet. Efter operationen gick jag till kommunstyrelsen.

För 30 år sedan innebar en meniskoperation att man skar upp hela benet. Patienten fick ligga en vecka och gipsades sedan för en lång rehabilitering. Nu är det alltså klart och man får gå(!) därifrån. Sedan bör man i och för sig vara sjukskriven en vecka. Men utvecklingen är enorm.

Ibland får man höra att det inte finns några effektiviseringsvinster inom offentlig sektor. Det tar lika lång tid idag att lära ett barn läsa som det gjorde för 50 år sedan. I många stycken är det så.

Men det får inte bli en oomtvistlig sanning. Alla delar i den offentliga sektorn måste, liksom i den priviata, ständigt vara beredda att förändra sig. Ibland betyder tekniken att förändringar måste ske. Ibland är det andra faktorer som förändras. Våra offentliga verksamheter måste ständigt vara beredda att förändras, effektiviseras, rationaliseras...

Varför? Skälet är enkelt. Vi finns inte till för oss själva. Vårt uppdrag är att hantera de pengar skattebetalarna lämnar till oss för att ordna det gemensamma på allra bästa sätt. Därför måste vi ständigt motivera för medborgarna att det vi gör för deras pengar, gör vi på bästa sätt.

Framtiden för det offentliga ligger inte i att vara trygga i det som finns och som alltid funnits. Framtiden för den offentliga sektorn ligger i att skapa trygghet i (den nödvändiga) förändringen.

3 kommentarer:

Lars-Eric Gustafson sa...

Jag hörde av en amerikansk professor att den rena omsorgen (care) inte går att effektivisera i egentlig mening.
Den offentliga sektorn, utom omsorgen, går säkert att effektivisera.

Björn Sundin sa...

"Framtiden för den offentliga sektorn ligger i att skapa trygghet i (den nödvändiga) förändringen." Ett bra sätt att göra det är att försämra a-kassan så att människor inte litar på den. Ett annat sätt är att höja avgiften till a-kassan så att människor inte längre vill bli medlemmar. Och det finns fler metoder: den borgerliga regeringen presenterar snart fler förslag...

Staffan Werme sa...

Ett bra sätt att skapa trygghet är att skapa en arbetsmarknad där inte folk låses in i utanförskap (eftersom det finns för få jobb och de jobb som finns har så höga trösklar in till sig att bara redan etablerade kan få dem = S-politik) utan där det är möjligt att våga ta steg inom en organisation eller ett företag, eller mellan olika arbeten.