Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-11-23

Ny budget pekar ut ny riktning

Koalition Örebros nya budget pekar ut en helt ny inriktning för arbetet i Örebro kommun. Istället för att, som den förra majoriteten, arbeta med mängder med mål som aldrig följdes upp och därför inte styrde kommunen, arbetar vi med färre mål och ett tydligt fokus på uppföljning och utvärdering.

Detta arbetssätt får flera konsekvenser. Bland annat att den politiska styrningen faktiskt blir tydligare. I en kommun där målen och målarbetet blir allt och ingen vet vilka mål som faktiskt styr och vilka man kan strunta i, blir kontakten med "rätt" politiker det avgörande. Makten läggs i några få, centralt placerade, politikers händer. Tillsammans med de starkare av tjänstemännen kan de styra fritt, utan hänsyn till mål som ändå aldrig följs upp.

Nu öppnar vi kommunen. Fem partier tillsammans för ett nytt sätt att arbeta. En del (främst inom den nya oppositionen) förstår inte vad det innebär. Risken är att de är så inkörda i de traditionella sätten att styra att de inte kan byta perspektiv. Jag hoppas ändå att de kan göra det.

För oavsett vilket parti vi tillhör borde varje politiker vilja veta att skattepengarna används rätt, effektivt och ger de resultat vi eftersträvar.

2 kommentarer:

Facktanten sa...

Haha, ja, nu får vi många - centralt placerade - politiker som bestämmer allt istället. Det är ju samma sak, dyrare för örebroarna dock. Ni blir fler o fler, ska ha mer betalt, men vägrar de lågavlönade kvinnorna att ens arbeta heltid. Ni roffar åter, men ger smulor till personalgrupperna. Det är skrattretande.

Staffan Werme sa...

Nej, vår vision är inte att det är de centrala politikerna som ska bestämma allt. Det är snarare det som vi vill bort ifrån. Hittills har mycket just bestämts av några centrala politiker tillsammans med några centrala tjänstemän,utanför sammanträdesrummen.
Med vårt system räknar vi med att mer kommer att beslutas öppet och tydligt.