Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-11-16

SD i fullmäktige

KF hade premiär för mandatperioden i går i ett urkallt badhus. Det största intresset berörde SDs inträde i kommunpolitiken.

Vänsterpartiets Murad Artin gick under punkten "Kommunalskatt" till angrepp på SD. I mitt tycke var hans inlägg ett exempel på hur man inte ska behandla dem. Att angripa partiet i allmänna ordalag, som "rasistiskt", utan att konkretisera det hela och dessutom göra det utifrån en antydd ståndpunkt att väljarna röstat fel, är inte rätt väg att gå. Istället för att göra dem och deras väljare till martyrer, måst man gå på deras sakpolitik.

Redan i valrörelsen försökte jag lyfta upp SDs faktiska politik till ytan. Folkpartiet var det enda parti som gjorde det, lokalt och nationellt. Då fick jag och vi kritik för att vi gav dem plats. Efter valet har det låtit något annorlunda. Och när man ser på VALU-undersökningen visar det sig att Folkpartiet tappat minst väljare till SD, färre än V faktiskt.

Väljarna har aldrig "fel". Demokrati innebär inte att alla röstar "rätt", oavsett om detta rätta är höger eller vänster. Demokrati innebär däremot att vi som står för olika ideologier ska ta debatten med de som har andra bevekelsegrunder för sitt politiska engagemang. Sakpolitiskt, inte med personangrepp.

Kanske hade verkligheten sett annorlunda ut om fler unga vänsterpartister tagit debatten före, istället för att skrika slagord efter.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt valu tappade vänsterpartiet 6 000 röster till sd åren 2002 till 2006. Fp tappade lika många, 6 000, mellan valet 2002 respektive 2006.
Sd gjorde ett bra val i Örebro, fick mandat både i kf och landstinget. Några lokala siffor finns inte ännu, så Wermes påsteånde om skillnaden mellan v och fp är bara en gissning av honom.

Ina sa...

nope, det är bara att kolla på valu och deras väljarströmmar så ser du att fp var det parti som tappade minst till sd medan kd var det parti som tappade mest...

Anonym sa...

Kolla med statsvetarna i Göteborg. De abalyserar och bearbetar Valu. De har räknat antal röster som gått mellan partierna i valet 2002 samt 2006.
De flöden ina nämner är procentförändringar, inte reala tal.
6 000 folkpartieter röstade på sd 2006
6 000 vänterpartister röstede på sd 2006. Så ser det ut.
Av riksdagspartierna var det kristdemokraterna som hade relativt flest partibytare till sd. 10 000 gick den vägen.

Anonym sa...

Miljöpartiet de gröna förlorade 3 000 röster till SD. Samma antal fick från c till sd. Fp var ingalunda det "bästa" partiet i sammanhanget.

Staffan Werme sa...

Andelsmässigt klarade sig FP bäst. FP, som tagit debatten mot de främlingsfientliga under många år när andra partier (typ vänster) hukat och istället demonstrerat och valt slagordsvägen.

Anonym sa...

Mäter man andelen förlorade väljare till sd i förhållande till valresultatet så blir inte fp "bäst". Miljöpartiet och centern klarade sig bättre än fp. Det gäller även moderaterna som tappade 8 000 väljare till sd.
Soc dem förorade 30 000 väljare. Källa Valu/Götebrogs universitet. Relativt sett är det ungefär lika mycket/litet som fp.
Fp gjorde en del bra grejer. Lite distans till sin egen gärning skulle dock inte skada. Att bara och endast fp var aktiva mot sd sätmmer inte. Däremot stämmer det att det gjordes sammanlagt för lite för att utmana sd.