Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-11-21

Ofattbar jämställdhetsdiskussion i LO

LOs olika förbund är oense om hur de ska driva löneförhandlingarna. Vissa av förbundens toppar verkar tycka att alla förbund ska göra gemensam sak. Det innebär att kvinnor ska ha mer i löneökningar än män, att kvinnodominerade förbund ska ha mer generella påslag än mansdominerade.

Visst kan man på goda grunder hävda att kvinnodominerade yrkesgrupper tjänar mindre än mansdominerade och att det därför krävs speciella kvinnosatsningar. Men att tro att det skulle hjälpa kvinnorna i Kommunal om männen i Byggnads kräver mindre är ointellektuellt.

Kvinnorna i Kommunal behöver två saker. Dels en stark privat sektor där kvinnor och män jobbar konkurrenskraftigt och tjänar bra och betalar mycket i skatt. Om man tror att det blir bättre för kvinnor i offentlig sektor om män i den privata sektorn tjänar mindre, är det ohederlig argumentation. Tvärtom. Om männen i den privata sektorn får låga löneökningar, innebär det lägre skatteintäkter och därmed än svårare att höja kvinnolönerna i den offentliga sektorn.

Kvinnorna i Kommunal behöver också en stark privat sektor där kvinnor och män ges möjlighet att arbeta också på områden som traditionellt enbart varit förbehållna kvinnor, typ vård och omsorg. Först när även dessa yrken blir föremål för lönekonkurrens, där olika arbetsgivare konkurrerar om god arbetskraft, kan lönenivåerna långsiktigt höjas.

Det borde LO fundera över, istället för att låtsas som om lägre löner inom Metall skulle kunna innebära högre löner för Kommunal.

Inga kommentarer: