Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-11-24

Predikan på söndag

På söndag är det domsöndagen. Då har jag fått förmånen att åter predika, eller mer tala, i Betelkyrkan i Örebro. Välkommen.

Det är intressant med domsöndagen. Förr, när människan levde i större armod och mindre välfärd än idag, accepterade man att det fanns utrymme också för domen.

Idag, när ondskan är förbehållen några andra medan vi andra är goda från grunden, behövs inte längre någon dom. Synen på att människan föds god får många intressanta konsekvenser.

Hur ska vi kunna ta ansvar för vårt handlande om det inte kan anses ont, ens i detaljer, om det inte finns en dom över vårt liv och vår livsstil? Hur ska vi kunna ta ansvar för världen om ondskan alltid finns hos någon annan och denna andra alltid i så fall kan göras ansvarig för det onda?

Kan man fundera över det på en kvart i Betel på söndag? Vi får väl se.

Inga kommentarer: