Det är något bortom bergen, bortom

Det är något bortom bergen, bortom
Jag är de blå skymningarnas mästare

2006-01-13

Problem med höga löner?

Svenska chefer får allt mer betalt enligt en redogörelse som LO gjort. Är det ett problem?

Jag har personligen inte något större problem med människor som gör ett gott jobb och tjänar ett antal miljoner om året. Men även för mig finns det gränser. När inte lönen längre kan anses som ersättning för ett utfört arbete, utan som någonslags jämförelse mellan höjdarna i olika bolag, tappar också jag förtroendet. Om den gränsen sedan går vid 10, 15 eller ett antal andra miljoner är av mindre vikt. Men när en årslön är mer än vad en normal människa kan göra av med på ett liv, har ju lönen mist sin funktion som ersättning för ett nedlagt arbete. Istället värderar man människan på något annat sätt.

Det finns inget vi politiker kan göra åt detta. Vi ska inte lägga oss i hur fria bolag sätter sina löner. Jag tycker att vi däremot kunde se över alla mer eller mindre märkliga aktieoptions eller vinstdelningssystem. Här kunde skatterna vara så höga att det inte blev förmånligt att vinstdela. Hellre en hög lön för ett gott arbete än en vinstdelning där det inte ens är säkert att du är del av den ökade vinsten på aktiekursen.

Men en sak är nog ganska säker. Det finns en gräns för när de sociala skillnaderna i samhället blivit så stora att den sociala oron ökar. När de fattiga blivit för fattiga och de rika för rika, ökar riskerna för våld i ett uppdelat samhälle. Historien kan lära oss det. Den läxan bör vi fundera över hur vi ska lösa.

Inga kommentarer: